<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s modified="2020-12-23 20:55:48" user="Balamax" id="9527939" created="2020-12-23 20:54:28">
 <w id="w9527939.1">Mila</w> 
 <w id="w9527939.2">fehezanteny</w> 
 <w id="w9527939.3">feno</w> 
 <w id="w9527939.4">izahay</w>
 <w id="w9527939.5">.</w>
</s>
 
<s modified="2021-01-04 05:41:09" user="\N" created="2020-12-31 16:10:29" id="9568201">
 <w id="w9568201.1">Tsy</w> 
 <w id="w9568201.2">te</w> 
 <w id="w9568201.3">hatory</w> 
 <w id="w9568201.4">aho</w>
 <w id="w9568201.5">.</w>
</s>
 
<s user="\N" modified="2021-01-04 05:41:04" created="2020-12-31 16:12:16" id="9568211">
 <w id="w9568211.1">Noana</w> 
 <w id="w9568211.2">aho</w>
 <w id="w9568211.3">!</w>
</s>
 
<s modified="2021-01-04 05:41:00" user="\N" created="2020-12-31 16:13:24" id="9568218">
 <w id="w9568218.1">Tsy</w> 
 <w id="w9568218.2">noana</w> 
 <w id="w9568218.3">aho</w>
 <w id="w9568218.4">.</w>
</s>
 
<s user="Balamax" modified="2021-02-17 12:48:46" created="2021-02-17 06:06:50" id="9770666">
 <w id="w9770666.1">Dony</w> 
 <w id="w9770666.2">tampany</w> 
 <w id="w9770666.3">handoa</w> 
 <w id="w9770666.4">erany</w>
 <w id="w9770666.5">.</w>
</s></text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2019-05-18 12:35:50" modified="2020-05-04 17:40:30" user="\N" id="7918826">
 <w id="w7918826.1">Iray</w>
 <w id="w7918826.2">,</w> 
 <w id="w7918826.3">roa</w>
 <w id="w7918826.4">,</w> 
 <w id="w7918826.5">telo</w>
 <w id="w7918826.6">,</w> 
 <w id="w7918826.7">efatra</w>
 <w id="w7918826.8">,</w> 
 <w id="w7918826.9">dimy</w>
 <w id="w7918826.10">,</w> 
 <w id="w7918826.11">enina</w>
 <w id="w7918826.12">,</w> 
 <w id="w7918826.13">fito</w>
 <w id="w7918826.14">,</w> 
 <w id="w7918826.15">valo</w>
 <w id="w7918826.16">,</w> 
 <w id="w7918826.17">sivy</w>
 <w id="w7918826.18">,</w> 
 <w id="w7918826.19">folo</w>
 <w id="w7918826.20">.</w>
</s></text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2012-07-08 08:39:02" user="garydale" id="1674370" modified="2014-04-06 19:14:39">
 <w id="w1674370.1">Manao</w> 
 <w id="w1674370.2">ahoana</w> 
 <w id="w1674370.3">ianao</w>
 <w id="w1674370.4">!</w>
</s>
 
<s created="2012-07-08 09:00:34" lists="1057" user="garydale" id="1674392">
 <w id="w1674392.1">Manao</w> 
 <w id="w1674392.2">ahoana</w> 
 <w id="w1674392.3">e</w>
 <w id="w1674392.4">!</w>
</s>
 
<s created="2012-07-08 09:01:25" lists="1057" user="garydale" id="1674396">
 <w id="w1674396.1">Tonga</w> 
 <w id="w1674396.2">soa</w> 
 <w id="w1674396.3">e</w>
 <w id="w1674396.4">!</w>
</s>
 
<s created="2012-07-08 09:02:40" lists="1057" user="garydale" id="1674400">
 <w id="w1674400.1">Faly</w> 
 <w id="w1674400.2">miarahaba</w> 
 <w id="w1674400.3">anao</w>
 <w id="w1674400.4">,</w> 
 <w id="w1674400.5">ra-namana</w>
 <w id="w1674400.6">!</w>
</s>
 
<s created="2012-07-08 09:04:11" lists="1057" user="garydale" id="1674409">
 <w id="w1674409.1">Fahasalamana</w>
 <w id="w1674409.2">?</w>
</s>
 
<s created="2012-07-08 09:07:30" lists="1057" user="garydale" id="1674417">