<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="4680292" modified="2020-11-10 09:42:26" user="jillianimal" created="2015-11-06 04:36:14" lists="9959">
 <w id="w4680292.1">Wauŋ</w>
 <w id="w4680292.2">.</w>
</s></text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2013-05-07 13:39:02" user="\N" id="2422753" modified="2015-11-10 01:20:18">
 <w id="w2422753.1">Čhaȟsníyaŋ</w> 
 <w id="w2422753.2">etáŋ</w> 
 <w id="w2422753.3">wáte</w> 
 <w id="w2422753.4">wačhíŋ</w> 
 <w id="w2422753.5">kta</w>
 <w id="w2422753.6">.</w>
</s>
 
<s created="2013-05-07 13:45:25" user="\N" id="2422756" modified="2014-04-26 15:31:41">
 <w id="w2422756.1">Tȟaspáŋ</w> 
 <w id="w2422756.2">kiŋ</w> 
 <w id="w2422756.3">wáglutapi</w> 
 <w id="w2422756.4">akáŋl</w> 
 <w id="w2422756.5">yaŋké</w>
 <w id="w2422756.6">.</w>
</s>
 
<s created="2013-05-07 13:50:35" user="\N" id="2422759" modified="2014-04-26 15:47:24">
 <w id="w2422759.1">Nihúŋ</w> 
 <w id="w2422759.2">thiyáta</w> 
 <w id="w2422759.3">yaŋka</w> 
 <w id="w2422759.4">kta</w> 
 <w id="w2422759.5">he</w>
 <w id="w2422759.6">.</w>
</s>
 
<s created="2013-05-07 20:54:38" user="\N" id="2423573" modified="2014-04-26 15:47:16">
 <w id="w2423573.1">Žaŋžáŋla</w> 
 <w id="w2423573.2">kiŋ</w> 
 <w id="w2423573.3">tákuni</w> 
 <w id="w2423573.4">él</w> 
 <w id="w2423573.5">úŋ</w> 
 <w id="w2423573.6">šni</w>
 <w id="w2423573.7">.</w>
</s>
 
<s created="2013-05-07 20:56:58" user="\N" id="2423577" modified="2014-06-03 20:43:06">
 <w id="w2423577.1">Oákaŋke</w> 
 <w id="w2423577.2">kiŋ</w> 
 <w id="w2423577.3">čháŋ</w> 
 <w id="w2423577.4">kiŋ</w> 
 <w id="w2423577.5">khúta</w> 
 <w id="w2423577.6">hétu</w>
 <w id="w2423577.7">.</w>
</s>
 
<s created="2013-05-08 10:30:24" user="\N" id="2424254" modified="2014-04-26 15:46:43">
 <w id="w2424254.1">Waníyetu</w> 
 <w id="w2424254.2">ú</w>
 <w id="w2424254.3">.</w>
</s>
 
<s created="2013-05-08 10:33:42" user="\N" id="2424255" modified="2014-04-26 15:46:11">
 <w id="w2424255.1">Wówapi</w> 
 <w id="w2424255.2">kiŋ</w> 
 <w id="w2424255.3">wáglutapi</w> 
 <w id="w2424255.4">akáŋl</w> 
 <w id="w2424255.5">ȟpáye</w>
 <w id="w2424255.6">.</w>
</s>
 
<s created="2013-05-08 10:36:47" user="\N" id="2424257" modified="2014-04-26 15:45:55">
 <w id="w2424257.1">Lé</w> 
 <w id="w2424257.2">miištá</w> 
 <w id="w2424257.3">uŋ</w> 
 <w id="w2424257.4">waŋbláke</w>
 <w id="w2424257.5">.</w>
</s>
 
<s created="2013-10-09 14:41:31" user="\N" id="2780719" modified="2015-11-10 01:10:49">
 <w id="w2780719.1">Wakan</w> 
 <w id="w2780719.2">šni</w>
 <w id="w2780719.3">.</w>
</s>
 
<s created="2013-10-09 14:43:32" user="\N" id="2780835" modified="2015-11-10 01:10:50">
 <w id="w2780835.1">Slolwayá</w> 
 <w id="w2780835.2">šni</w>
 <w id="w2780835.3">.</w>
</s>
 
<s created="2013-10-09 14:45:51" user="\N" id="2780840" modified="2015-11-10 01:10:50">
 <w id="w2780840.1">Lakȟótiyapi</w> 
 <w id="w2780840.2">wówaglake</w>
 <w id="w2780840.3">.</w>
</s>
 
<s created="2013-10-09 14:55:26" user="\N" id="2780849" modified="2017-10-20 04:52:37">
 <w id="w2780849.1">Wówapi</w> 
 <w id="w2780849.2">kiŋ</w> 
 <w id="w2780849.3">wačhíŋ</w>