<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s modified="2020-09-08 11:42:58" id="8907510" created="2020-07-11 02:23:53" user="shekitten">
 <w id="w8907510.1">Áya</w> 
 <w id="w8907510.2">Doni</w> 
 <w id="w8907510.3">wa</w>
 <w id="w8907510.4">.</w>
</s>
 
<s user="shekitten" created="2020-07-11 02:24:25" id="8907511" modified="2020-09-08 11:42:58">
 <w id="w8907511.1">Áya</w> 
 <w id="w8907511.2">thamehal</w> 
 <w id="w8907511.3">wa</w>
 <w id="w8907511.4">.</w>
</s>
 
<s created="2020-10-14 23:54:50" id="9145514" user="shekitten">
 <w id="w9145514.1">Bíi</w> 
 <w id="w9145514.2">be</w> 
 <w id="w9145514.3">with</w> 
 <w id="w9145514.4">wa</w>
 <w id="w9145514.5">.</w>
</s>
 
<s user="shekitten" created="2020-10-14 23:56:46" id="9145516">
 <w id="w9145516.1">Bíi</w> 
 <w id="w9145516.2">ne</w> 
 <w id="w9145516.3">with</w> 
 <w id="w9145516.4">wa</w>
 <w id="w9145516.5">.</w>
</s>
 
<s created="2020-10-14 23:57:04" id="9145518" user="shekitten">
 <w id="w9145518.1">Bíi</w> 
 <w id="w9145518.2">ne</w> 
 <w id="w9145518.3">with</w> 
 <w id="w9145518.4">wi</w>
 <w id="w9145518.5">.</w>
</s>
 
<s user="shekitten" created="2020-10-14 23:57:18" id="9145519">
 <w id="w9145519.1">Bíi</w> 
 <w id="w9145519.2">be</w> 
 <w id="w9145519.3">with</w> 
 <w id="w9145519.4">wi</w>
 <w id="w9145519.5">.</w>
</s></text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s user="shekitten" created="2020-12-08 13:23:57" id="9449895">
 <w id="w9449895.1">Bíilan</w> 
 <w id="w9449895.2">áya</w> 
 <w id="w9449895.3">lul</w> 
 <w id="w9449895.4">letha</w> 
 <w id="w9449895.5">wa</w>
 <w id="w9449895.6">!</w>
</s>
 
<s user="shekitten" created="2021-01-20 00:47:50" lists="169276" id="9676108">
 <w id="w9676108.1">Áya</w> 
 <w id="w9676108.2">dan</w> 
 <w id="w9676108.3">wa</w>
 <w id="w9676108.4">.</w>
</s></text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="7453204" modified="2019-12-10 13:26:24" user="shekitten" created="2018-11-12 00:45:38">
 <w id="w7453204.1">Bíi</w> 
 <w id="w7453204.2">lothel</w> 
 <w id="w7453204.3">ra</w> 
 <w id="w7453204.4">le</w> 
 <w id="w7453204.5">wa</w>
 <w id="w7453204.6">.</w>
</s>
 
<s id="7453238" user="shekitten" modified="2019-12-10 13:28:57" created="2018-11-12 00:51:54">
 <w id="w7453238.1">Bíi</w> 
 <w id="w7453238.2">ril</w> 
 <w id="w7453238.3">yod</w> 
 <w id="w7453238.4">le</w> 
 <w id="w7453238.5">bremedath</w> 
 <w id="w7453238.6">wa</w>
 <w id="w7453238.7">.</w>
</s>
 
<s user="shekitten" modified="2019-12-10 13:31:47" id="7453243" created="2018-11-12 00:53:15">
 <w id="w7453243.1">Bíi</w> 
 <w id="w7453243.2">ril</w> 
 <w id="w7453243.3">yod</w> 
 <w id="w7453243.4">le</w> 
 <w id="w7453243.5">doyuth</w> 
 <w id="w7453243.6">wa</w>
 <w id="w7453243.7">.</w>
</s>
 
<s created="2018-11-12 00:55:08" id="7453251" user="shekitten" modified="2019-12-10 13:36:22">
 <w id="w7453251.1">Bíi</w> 
 <w id="w7453251.2">ril</w> 
 <w id="w7453251.3">wéedan</w> 
 <w id="w7453251.4">le</w>