<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="8447736" modified="2020-06-30 15:26:40" created="2020-01-13 10:18:21" user="Luiaard">
 <w id="w8447736.1">Wat</w> 
 <w id="w8447736.2">gelift</w>
 <w id="w8447736.3">?</w>
</s>
 
<s id="8924460" modified="2020-07-19 01:30:08" user="Luiaard" created="2020-07-19 01:25:11">
 <w id="w8924460.1">Ech</w> 
 <w id="w8924460.2">weess</w>
 <w id="w8924460.3">,</w> 
 <w id="w8924460.4">dat</w> 
 <w id="w8924460.5">den</w> 
 <w id="w8924460.6">Tom</w> 
 <w id="w8924460.7">daf</w> 
 <w id="w8924460.8">ass</w>
 <w id="w8924460.9">.</w>
</s>
 
<s modified="2020-07-19 01:30:19" user="Luiaard" created="2020-07-19 01:25:22" id="8924461">
 <w id="w8924461.1">Ech</w> 
 <w id="w8924461.2">weess</w>
 <w id="w8924461.3">,</w> 
 <w id="w8924461.4">dass</w> 
 <w id="w8924461.5">den</w> 
 <w id="w8924461.6">Tom</w> 
 <w id="w8924461.7">daf</w> 
 <w id="w8924461.8">ass</w>
 <w id="w8924461.9">.</w>
</s>
 
<s modified="2020-07-19 01:26:28" created="2020-07-19 01:26:25" user="Luiaard" id="8924462">
 <w id="w8924462.1">Ech</w> 
 <w id="w8924462.2">weess</w>
 <w id="w8924462.3">,</w> 
 <w id="w8924462.4">dass</w> 
 <w id="w8924462.5">et</w> 
 <w id="w8924462.6">net</w> 
 <w id="w8924462.7">einfach</w> 
 <w id="w8924462.8">ass</w>
 <w id="w8924462.9">.</w>
</s>
 
<s id="8924464" created="2020-07-19 01:26:47" user="Luiaard" modified="2020-07-19 01:26:50">
 <w id="w8924464.1">Ech</w> 
 <w id="w8924464.2">weess</w>
 <w id="w8924464.3">,</w> 
 <w id="w8924464.4">dat</w> 
 <w id="w8924464.5">et</w> 
 <w id="w8924464.6">net</w> 
 <w id="w8924464.7">einfach</w> 
 <w id="w8924464.8">ass</w>
</s>
 
<s id="8933644" created="2020-07-23 12:14:07" user="Luiaard">
 <w id="w8933644.1">Wou</w> 
 <w id="w8933644.2">schafft</w> 
 <w id="w8933644.3">däi</w> 
 <w id="w8933644.4">Papp</w>
 <w id="w8933644.5">?</w>
</s>
 
<s id="8983070" created="2020-08-18 20:06:57" user="Luiaard">
 <w id="w8983070.1">Ech</w> 
 <w id="w8983070.2">ka</w> 
 <w id="w8983070.3">Koffi</w> 
 <w id="w8983070.4">net</w> 
 <w id="w8983070.5">ausstoen</w>
 <w id="w8983070.6">.</w>
</s>
 
<s id="8985593" user="MarijnKp" created="2020-08-20 08:41:06" modified="2020-08-20 08:41:20">
 <w id="w8985593.1">Meng</w> 
 <w id="w8985593.2">Mamma</w> 
 <w id="w8985593.3">wunnt</w> 
 <w id="w8985593.4">zu</w> 
 <w id="w8985593.5">Diddeleng</w>
 <w id="w8985593.6">.</w>
</s>
 
<s created="2020-08-20 08:53:35" user="MarijnKp" id="8985609">
 <w id="w8985609.1">Wat</w> 
 <w id="w8985609.2">méchs</w> 
 <w id="w8985609.3">du</w> 
 <w id="w8985609.4">do</w>
 <w id="w8985609.5">?</w>
</s>
 
<s modified="2020-08-20 09:07:42" created="2020-08-20 09:03:47" user="MarijnKp" id="8985627">
 <w id="w8985627.1">Mir</w> 
 <w id="w8985627.2">ware</w> 
 <w id="w8985627.3">Kinneken</w>
 <w id="w8985627.4">.</w>
</s>
 
<s created="2020-09-21 10:29:14" user="MarijnKp" id="9056338">
 <w id="w9056338.1">Yanni</w> 
 <w id="w9056338.2">haasst</w> 
 <w id="w9056338.3">Pizza</w>