<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s modified="2020-11-28 16:56:58" created="2020-11-28 16:56:54" user="soliloquist" lists="168978" id="9396399">
 <w id="w9396399.1">Ez</w> 
 <w id="w9396399.2">non</w> 
 <w id="w9396399.3">pozenune</w>
 <w id="w9396399.4">.</w>
</s>
 
<s modified="2020-11-28 16:57:44" created="2020-11-28 16:57:40" lists="168978" user="soliloquist" id="9396411">
 <w id="w9396411.1">Malimu</w> 
 <w id="w9396411.2">derşi</w> 
 <w id="w9396411.3">day</w>
 <w id="w9396411.4">.</w>
</s>
 
<s created="2020-11-28 16:58:16" modified="2020-11-28 16:58:21" id="9396423" user="soliloquist" lists="168978">
 <w id="w9396423.1">Malim</w> 
 <w id="w9396423.2">kewt</w> 
 <w id="w9396423.3">herey</w>
 <w id="w9396423.4">.</w>
</s>
 
<s id="9396432" lists="168978" user="soliloquist" created="2020-11-28 16:58:46" modified="2020-11-28 16:58:50">
 <w id="w9396432.1">Xıdır</w> 
 <w id="w9396432.2">kewt</w> 
 <w id="w9396432.3">ra</w>
 <w id="w9396432.4">.</w>
</s>
 
<s created="2020-11-28 16:59:16" modified="2020-11-28 16:59:20" id="9396445" lists="168978" user="soliloquist">
 <w id="w9396445.1">Qelema</w> 
 <w id="w9396445.2">çante</w> 
 <w id="w9396445.3">dera</w>
 <w id="w9396445.4">.</w>
</s>
 
<s created="2021-01-16 15:15:01" id="9666159" user="kureng">
 <w id="w9666159.1">O</w> 
 <w id="w9666159.2">embazêko</w> 
 <w id="w9666159.3">bî</w>
 <w id="w9666159.4">.</w>
</s></text>