<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2015-12-04 01:01:16" user="\N" id="4743163" tags="Q'eqchi'" modified="2016-03-03 05:55:09">
 <w id="w4743163.1">¡</w>
 <w id="w4743163.2">B</w>
 <w id="w4743163.3">'</w>
 <w id="w4743163.4">antiox</w>
 <w id="w4743163.5">!</w>
</s>
 
<s created="2015-12-04 01:02:24" user="\N" id="4743164" tags="Q'eqchi'" modified="2016-03-03 05:55:10">
 <w id="w4743164.1">¡</w>
 <w id="w4743164.2">Yo</w>
 <w id="w4743164.3">'</w>
 <w id="w4743164.4">o</w>
 <w id="w4743164.5">!</w>
</s>
 
<s created="2015-12-04 01:04:15" user="\N" id="4743166" tags="Q'eqchi'" modified="2016-03-03 05:55:11">
 <w id="w4743166.1">¿</w>
 <w id="w4743166.2">Ani</w> 
 <w id="w4743166.3">laa</w> 
 <w id="w4743166.4">k</w>
 <w id="w4743166.5">'</w>
 <w id="w4743166.6">ab</w>
 <w id="w4743166.7">'</w>
 <w id="w4743166.8">a</w>
 <w id="w4743166.9">'</w>
 <w id="w4743166.10">?</w>
</s>
 
<s created="2015-12-04 01:05:51" user="\N" id="4743167" tags="Q'eqchi'" modified="2016-03-03 05:55:15">
 <w id="w4743167.1">Tom</w> 
 <w id="w4743167.2">lin</w> 
 <w id="w4743167.3">k</w>
 <w id="w4743167.4">'</w>
 <w id="w4743167.5">ab</w>
 <w id="w4743167.6">'</w>
 <w id="w4743167.7">a</w>
 <w id="w4743167.8">'</w>
 <w id="w4743167.9">.</w>
</s>
 
<s created="2015-12-04 01:07:16" user="\N" id="4743169" tags="Q'eqchi'" modified="2016-03-03 05:55:16">
 <w id="w4743169.1">Us</w>
 <w id="w4743169.2">.</w>
</s>
 
<s created="2015-12-04 01:10:33" user="\N" id="4743170" tags="Q'eqchi'" modified="2016-03-03 05:55:17">
 <w id="w4743170.1">¿</w>
 <w id="w4743170.2">B</w>
 <w id="w4743170.3">'</w>
 <w id="w4743170.4">ar</w> 
 <w id="w4743170.5">wan</w> 
 <w id="w4743170.6">li</w> 
 <w id="w4743170.7">tz</w>
 <w id="w4743170.8">'</w>
 <w id="w4743170.9">eqb</w>
 <w id="w4743170.10">'</w>
 <w id="w4743170.11">ahib</w>
 <w id="w4743170.12">'</w>
 <w id="w4743170.13">?</w>
</s>
 
<s created="2015-12-04 01:10:40" user="\N" id="4743171" tags="Q'eqchi'" modified="2016-03-03 05:55:18">
 <w id="w4743171.1">¿</w>
 <w id="w4743171.2">B</w>
 <w id="w4743171.3">'</w>
 <w id="w4743171.4">ar</w> 
 <w id="w4743171.5">wan</w> 
 <w id="w4743171.6">li</w> 
 <w id="w4743171.7">tz</w>
 <w id="w4743171.8">'</w>
 <w id="w4743171.9">eqleb</w>
 <w id="w4743171.10">'</w>
 <w id="w4743171.11">aal</w>
 <w id="w4743171.12">?</w>
</s>
 
<s created="2015-12-04 01:19:31" user="\N" id="4743173" tags="Q'eqchi'" modified="2016-03-03 05:55:19">
 <w id="w4743173.1">¿</w>
 <w id="w4743173.2">B</w>
 <w id="w4743173.3">'</w>
 <w id="w4743173.4">ar</w> 
 <w id="w4743173.5">wan</w> 
 <w id="w4743173.6">li</w> 
 <w id="w4743173.7">letrin</w>
 <w id="w4743173.8">?</w>
</s>
 
<s created="2015-12-04 01:20:49" user="\N" id="4743175" tags="Q'eqchi'" modified="2016-03-03 05:55:22">
 <w id="w4743175.1">Yajin</w>
 <w id="w4743175.2">.</w>
</s>
 
<s created="2015-12-04 01:24:31" user="\N" id="4743176" tags="Q'eqchi'" modified="2016-03-03 05:55:23">
 <w id="w4743176.1">¿</w>
 <w id="w4743176.2">Ma</w> 
 <w id="w4743176.3">wan</w> 
 <w id="w4743176.4">laj</w>