<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2020-02-10 20:23:46" user="\N" id="8541679" modified="2020-06-26 09:30:51">
 <w id="w8541679.1">Qi</w>
 <w id="w8541679.2">'</w>
 <w id="w8541679.3">zi</w>
 <w id="w8541679.4">'</w>
 <w id="w8541679.5">mdi</w>
 <w id="w8541679.6">'</w> 
 <w id="w8541679.7">ko</w>
 <w id="w8541679.8">'</w>
 <w id="w8541679.9">rdin</w>
 <w id="w8541679.10">'</w>
 <w id="w8541679.11">iz</w> 
 <w id="w8541679.12">be</w>
 <w id="w8541679.13">?</w>
</s>
 
<s modified="2020-06-26 09:31:43" user="\N" id="8541705" created="2020-02-10 20:31:14">
 <w id="w8541705.1">Qi</w>
 <w id="w8541705.2">'</w>
 <w id="w8541705.3">zi</w>
 <w id="w8541705.4">'</w>
 <w id="w8541705.5">mdi</w>
 <w id="w8541705.6">'</w> 
 <w id="w8541705.7">ko</w>
 <w id="w8541705.8">'</w>
 <w id="w8541705.9">rdin</w>
 <w id="w8541705.10">'</w> 
 <w id="w8541705.11">be</w>
 <w id="w8541705.12">?</w>
</s>
 
<s id="8780716" modified="2020-07-01 17:48:33" user="\N" created="2020-05-22 11:55:27">
 <w id="w8780716.1">Esaplawım</w> 
 <w id="w8780716.2">durıs</w> 
 <w id="w8780716.3">edi</w>
 <w id="w8780716.4">.</w>
</s></text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="9641374" user="TurkishReform" created="2021-01-13 09:46:58" modified="2021-01-13 09:47:17">
 <w id="w9641374.1">Мен</w> 
 <w id="w9641374.2">оқыўшы</w> 
 <w id="w9641374.3">емеспен</w>
 <w id="w9641374.4">.</w>
</s>
 
<s modified="2021-01-13 09:47:36" created="2021-01-13 09:47:33" user="TurkishReform" id="9641377">
 <w id="w9641377.1">Men</w> 
 <w id="w9641377.2">oqıwshı</w> 
 <w id="w9641377.3">emespen</w>
 <w id="w9641377.4">.</w>
</s>
 
<s modified="2021-01-13 13:02:09" created="2021-01-13 13:02:06" id="9641664" user="TurkishReform">
 <w id="w9641664.1">Есаплаўым</w> 
 <w id="w9641664.2">дурыс</w> 
 <w id="w9641664.3">еди</w>
 <w id="w9641664.4">.</w>
</s>
 
<s id="9642654" user="TurkishReform" created="2021-01-13 18:22:22" modified="2021-01-13 18:22:26">
 <w id="w9642654.1">Oqıtıwshı</w> 
 <w id="w9642654.2">emespen</w>
 <w id="w9642654.3">.</w>
</s>
 
<s created="2021-01-13 18:22:33" modified="2021-01-13 18:22:36" id="9642655" user="TurkishReform">
 <w id="w9642655.1">Оқытыўшы</w> 
 <w id="w9642655.2">емеспен</w>
 <w id="w9642655.3">.</w>
</s>
 
<s modified="2021-01-13 23:00:15" created="2021-01-13 23:00:12" id="9644854" user="TurkishReform">
 <w id="w9644854.1">Bul</w> 
 <w id="w9644854.2">u</w>
 <w id="w9644854.3">'</w>
 <w id="w9644854.4">y</w> 
 <w id="w9644854.5">emes</w>
 <w id="w9644854.6">.</w>
</s></text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2020-02-10 20:23:46" user="Conlanger" modified="2020-02-10 20:24:09" id="8541679">
 <w id="w8541679.1">Qi</w>
 <w id="w8541679.2">'</w>
 <w id="w8541679.3">zi</w>
 <w id="w8541679.4">'</w>
 <w id="w8541679.5">mdi</w>
 <w id="w8541679.6">'</w> 
 <w id="w8541679.7">ko</w>
 <w id="w8541679.8">'</w>
 <w id="w8541679.9">rdin</w>
 <w id="w8541679.10">'</w>
 <w id="w8541679.11">iz</w> 
 <w id="w8541679.12">be</w>
 <w id="w8541679.13">?</w>
</s>