Libera Palestina!
Livera Filastì!


Li proprietá es un furte.
La proprietà isch la lariça.

Jesu es molestant.
Iesu isch 'n aneitxançù.

Noi va superviver les.
Noi lor sürvivarhent.

Li universe es un misterie.
L'ünivirs isch 'n müsterà.

Li elefantes manja herbe.
Els eiafunts sint à menxhar dal þerva.

Yo ne vole carne.
Éu non volt del viind.

Esque il es felici?
Isch-o feliceu?

Esque ella es felici?
Isch-a felica?

Esque ili es felici?
Sint-os feliceux?

Esque ellas es felici?
Sint-as felicas?

Esque illos es felici?
Sint-os feliceux?

Esther es li marita de Rachel.
Áistra isch Rac'hel s'uschor.

Esther es li marita de Rachel.
Áistra isch Rac'hel sè femna.

Esther es li marita de Maria.
Áistra isch María s'uschor.

Tom es un traductor.
Tomás isch ün översteir.

Tom es un traductor.
Tomás isch 'n översteir.

Yo ne es un pirate.
Éu non sint 'n corsair.

Yo trincat tant quant yo volet.
Büveveu sa mûchet come veleveu.

Esque tu vole un orange?
Volt-tu üna uranxha?

Esque tu vole un orange?
Volt-tu 'n uranxha?

Donald Trump es un mentitor patologic.
Donald Trump isch ün minteir paþoloxhal.

Donald Trump es un mentitor patologic.
Donald Trump isch 'n minteir paþoloxhal.

It es li pom de Johan.
C'e Ian s'apal.

Yo es un tre stabil genio.
Èu sint 'n xheniüs trei staval.

Yo es un tre stabil genio.
Èu sint ün xheniüs trei staval.

Li reyessa deve morir.
La rexheiça fost deceßarh.
Li reyessa deve morir.
La rexhina fost deceßarh.

Hitler odiat li judeos.
Hitler haßeveu els Txüfs.

Li munde es bell.
El mundeu isch bel.

Tom ne es un traductor.
Tomás non isch 'n översteir.

Tom ne es un traductor.
Tomás non isch ün översteir.

Tom ne es un interprete.
Tomás non isch 'n interpret.

Tom ne es un interprete.
Tomás non isch ün interpret.

Tom es un interprete.
Tomás isch 'n interpret.

Tom es un interprete.
Tomás isch ün interpret.

Yo odia cochemares.
Haßéu cac'havaes.

Quo es libertá?
¿Qet'st el liberançéu?