Yo ne vole carne.
Uan merë apsa.


Ili ne fat necos.
Uar carnë ma.

Ili fat necos.
Uar carnë ma.

Ili ne fat nequó.
Uar carnë ma.

Ili fat nequó.
Uar carnë ma.

Yo vole li libre.
Méranyë i parma.
Li munde es bell.
I ambar vanya.