Tu scripturas es como experimentos.
Ang mga sulat mo ay parang eksperimento.


Vostre scripturas es como experimentos.
Ang mga sulat ninyo ay parang eksperimento.

Nostre scripturas es como experimentos.
Ang mga sulat namin ay parang eksperimento.

Lor scripturas es como experimentos.
Ang mga sulat nila ay parang eksperimento.

Su scripturas es como experimentos.
Ang mga sulat niya ay parang eksperimento.

Mi scripturas es como experimentos.
Ang mga sulat ko ay parang eksperimento.

Le thema del vita es non solmente re le ricchessa o le povressa.
Ang tema ng buhay ay di lamang ang kayamanan o kahirapan.

Nunc io es in Roma.
Nasa Roma ako ngayon.

Thomas studia le frances.
Nag-aaral ng Pranses si Tomas.

Thomas studia le agricultura.
Nag-aaral ng agrikultura si Tomas.

Thomas studia le musica.
Nag-aaral ng musika si Tomas.

Thomas studia le biologia.
Nag-aaral ng biyolohiya si Tomas.

Thomas studia le astrobiologia.
Nag-aaral ng astrobiyolohiya si Tomas.

Thomas studia le philosophia.
Nag-aaral ng pilosopiya si Tomas.

Thomas studia le architectura.
Nag-aaral ng arkitektura si Tomas.

Es multe possible, Tom sape le veritate.
Malamang alam ni Tom ang totoo.

Il ha un probabilitate mathematic que le vita extra le Terra existe proque le conto del stellas e planetas es plus que le granos de sablo in le plagia.
May matematikang probabilidad na may buhay sa labas ng Tiyera, dahil ang bilang ng mga bituwin at planeta ay mahigit nang mga butil ng buhangin sa dalampasigan.