A szó elszáll, az írás megmarad.
Verba volant, scripta manent.


Ízlések és pofonok különbözőek.
De gustibus non est disputandum.

A hallgatás beleegyezés.
Qui tacet, consentire videtur.

A levél nem pirul el.
Epistula non erubescit.

A kocka el van vetve.
Alea iacta est.

Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.
Non scholae, sed vitae discimus.

Kétség esetén a vádlott javára kell dönteni.
In dubio pro reo.

Amit szabad Jupiternek, nem szabad azt az ökörnek.
Quod licet Iovi, non licet bovi.

Jöttem, láttam, győztem.
Veni, vidi, vici.

A művészet örök, az élet rövid.
Ars longa, vita brevis.

Míg élek, remélek.
Dum spiro, spero.

Amíg élek, remélek.
Dum spiro, spero.

Míg élünk, remélünk.
Dum spiro, spero.

Emlékezz a halálra!
Memento mori.

Imádkozz és dolgozz.
Ora et labora.

Kéz kezet mos.
Manus manum lavat.

A halál után nincs semmi.
Post mortem nihil est.

Hallgattassék meg a másik fél is.
Audiatur et altera pars.

Ember embernek farkasa.
Homo homini lupus est.

Élj a mának!
Carpe diem.

Arasd le minden napnak a gyümölcsét!
Carpe diem.

Mikor ketten csinálják ugyanazt, az már nem ugyanaz.
Duo cum faciunt idem, non est idem.

Gondolkodom, tehát vagyok.
Cogito, ergo sum.

Tolvaj.
Fur est.

Lassan járj!
Festina lente.

Lassan siess!
Festina lente.

Ne kiálts farkast!
Lupus in fabula.

Farkast emlegetnek, a kert alatt jár.
Lupus in fabula.

Köszönöm!
Gratias!

Ne félj!
Noli timere.

Nem tudom.
Haud scio.

Akik úgy gondolják, hogy nem a latin a legszebb nyelv, nem értenek semmit.
Homines, qui putant linguam Latinam pulcherrimam non esse, nihil intellegunt.

A törvény, az törvény.
Dura lex sed lex.

A kocka el van vetve.
Alea jacta est.

Tévedni emberi dolog.
Errare humanum est.

Ó idők, ó erkölcsök!
O tempora, o mores!

Megváltoztatva a megváltoztatandókat.
Mutatis mutandis.

Ép testben ép lélek.
Mens sana in corpore sano.

Kenyeret és cirkuszt.
Panem et circenses.

Légy ura szavadnak.
Pacta sunt servanda.

Római polgár vagyok.
Civis Romanus sum.

Íme az ember!
Ecce homo.

Ímhol az ember!
Ecce homo.

Jaj a legyőzötteknek.
Vae victis.

Nem értem.
Non intellego.

Hova mész?
Quo is ?

Egy mindenkiért, mindenki egyért.
Unus pro omnibus, omnes pro uno.

Ismétlés az emlékezés anyja.
Repetitio mater memoriae.

Te is fiam Brútusz?
Et tu, Brute?

Siess!
Festina!