Słowakski alfabet wobsteji z 46 pismikow: a, á, ä, b, c, č, d, ď, dz, dž, e, é, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, ĺ, ľ, m, n, ň, o, ó, ô, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, w, x, y, ý, z, ž.
Словацька абетка складається з 46 літер: a, á, ä, b, c, č, d, ď, dz, dž, e, é, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, ĺ, ľ, m, n, ň, o, ó, ô, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, w, x, y, ý, z, ž.


Widźu ju.
Я її бачу.

Hdźe je twoja žona?
Де твоя жінка?

Hdźe je waša žona?
Де ваша жінка?

To je liška.
Це лисиця.

Su w knihowni.
Вони у бібліотеці.

Staj w knihowni.
Вони у бібліотеці.

Stej w knihowni.
Вони у бібліотеці.