כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם. כולם חוננו בתבונה ובמצפון, לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה.
Semua manusia dilahirkan bebas dan samarata dari segi kemuliaan dan hak-hak. Mereka mempunyai pemikiran dan perasaan hati dan hendaklah bertindak di antara satu sama lain dengan semangat persaudaraan.


כמה ספרים את חושבת שקראת עד עכשיו?
Awak rasa, sudah berapa banyak buku awak baca sehingga sekarang?

אדם זר דיבר אליי באוטובוס המלא.
Orang asing bercakap dengan saya di atas bas yang ramai.

הכלב הזה קפא למוות.
Anjing itu dibekukan sehingga mati.

מה דעתך על הכלכלה היפנית?
Apa pendapat anda tentang ekonomi Jepun?

אינני מורה.
Saya bukan cikgu.