שמע, ישראל. אדוני אלוהינו. אדוני אחד.
peQoy, 'o yISra'el! Qunma' ghaH joH'a''e'. wa' neH ghaH joH'a''e'.


הכסף הוא אלוהי האדם.
Human Qun 'oH Huch'e'.

אתם מדברים סלובקית?
SIlovenISqa' Hol bojatlh'a'?

מישהי שרה.
bom vay'.

אנחנו חיים בחברה.
nughDaq mayIn.

אנו חיים בחברה.
nughDaq mayIn.

יש לי את המילים הטובות ביותר.
mu'mey QaQqu' vIghaj.

ישו הוא מעצבן.
muyIv yeSuS.

טום מעולם לא היה מוצלח.
not Qap tam.

היקום תעלומה.
poymar 'oH 'u''e'.

אני רוצה את הספר.
paq vIneH.

תום לא טראמפ.
trump ghaHbe' tam'e'.

היה לנו חתול.
vIghro' wIghaj.

יש לנו חתול.
vIghro' wIghaj.

טום הוא מתורגמן.
mughwI' ghaH tam'e'.

אני רוצה לקנות בית.
qach vIje' vIneH.

ג'ון נתן למרי תפוח.
me'rIyvaD 'epIl naH nob jan.

ג'ון נתן למרי את התפוח.
me'rIyvaD 'epIl naH nob jan.

אתה מדבר סלובקית?
SIlovenISqa' Hol Dajatlh'a'?

את מדברת סלובקית?
SIlovenISqa' Hol Dajatlh'a'?

התפוח צהוב.
SuD 'epIl naH.

התפוח ירוק.
SuD 'epIl naH.

התפוח ירוק.
SuDqu' 'epIl naH.

התפוח הזה ירוק.
SuDqu' 'epIl naHvam.

יש לי שלושה אחים וארבע אחיות.
wej loDnI', loS be'nI' vIghaj.

דונלד טראמפ הוא מגפה על האנושות.
Hoch Humanpu' rop'a' ghaH DonalD trump'e'.

אנחנו לא רעבים.
maghungbe'.

אנחנו לא רעבות.
maghungbe'.

המציאות יפה.
'IH DI'ruj.

השד מת.
Heghpu' veqlargh.

השטן מת.
Heghpu' veqlargh.

הדמון מת.
Heghpu' veqlargh.
אני כומר.
maqlegh jIH.

דונלד טראמפ הוא שקרן כפייתי.
nepwI''a' ghaH DonalD trump'e'.

תום לא אדם טוב מאוד.
ghot quvqu' ghaHbe' tam'e'.

החיים יקרים יותר מהמתים.
yInwI' lo'laH law' lom lo'laH puS.

אני עובדת במצרים.
maSIrDaq jIvum.

אני עובד במצרים.
maSIrDaq jIvum.

היא שרה והוא רקד.
bom be' 'ej mI' loD.

היא שרה והוא רקד.
bomtaH be' 'ej mI'taH loD.

היטלר שנא את היהודים.
yISra'el nortlhampu' muS HI'tlher.

אני שונאת ואוהבת.
jImuS 'ej jImuSHa'.

אני שונא ואוהב.
jImuS 'ej jImuSHa'.

אִם אֵין אֲנִי לִי, מִי לִי? וּכְשֶׁאֲנִי לְעַצְמִי, מָה אֲנִי?
jIHub'eghbe'chugh muHub 'Iv? 'ach jIHub'eghchugh neH jIquv'a'?

תום מעצב שמלות.
paHmey ren tam.

זהב הוא מתכת.
baS 'oH qol'om'e'.

יש לי דוד עשיר.
tennuS mIp vIghaj.

יש לי דוד עשיר.
'IrneH mIp vIghaj.

תום משורר טוב.
ghuQ ghItlhwI' QaQ ghaH tam'e'.