היקום תעלומה.
Universum är ett mysterium.


אני לא מבין מה הוא אומר.
Jag förstår inte vad han säger.
הסתבר שטום היה מרגל.
Tom visade sig vara spion.