אכלתי אורז.
Iek eet Ries.

מהו חופש?
Wät is Fräiegaid?