היקום תעלומה.
Vesolje je skrivnost.

המים לא קרים.
Voda ni hladna.