היקום תעלומה.
Universul este un mister.

תום משורר טוב.
Tom e un poet bun.

תום משורר טוב.
Tom este un poet bun.

עזרה לזולת אף פעם איננה בזבוז זמן.
A ajuta pe alții nu este niciodată o pierdere de timp.

עזרה לזולת לעולם איננה בזבוז זמן.
A ajuta pe alții nu este niciodată o pierdere de timp.

עזרה לאחרים אף פעם איננה בזבוז זמן.
A ajuta pe alții nu este niciodată o pierdere de timp.