אני חתולה.
Nanyë yaulë.


אני רוצה את הספר.
Méranyë i parma.
העולם יפה.
I ambar vanya.