אנוכי תבנת כהן עשתורת מלך הצידונים בן אשמנעזר כהן עשתורת מלך הצידונים שוכב בארון הזה.
𐤀𐤍𐤊 𐤕𐤁𐤍𐤕 𐤊𐤄𐤍 𐤏𐤔𐤕𐤓𐤕 𐤌𐤋𐤊 𐤑𐤃𐤍𐤌 𐤁𐤍 𐤀𐤔𐤌𐤍𐤏𐤆𐤓 𐤊𐤄𐤍 𐤏𐤔𐤕𐤓𐤕 𐤌𐤋𐤊 𐤑𐤃𐤍𐤌 𐤔𐤊𐤁 𐤁𐤀𐤓𐤍 𐤆.


אל תפתח אותו.
𐤀𐤋 𐤕𐤐𐤕𐤇 𐤏𐤋𐤕𐤉.

אני כומר.
𐤀𐤍𐤊 𐤊𐤄𐤍.

הוא כומר.
𐤄𐤀 𐤊𐤄𐤍.

המלך בא.
𐤄𐤌𐤋𐤊‎‎ 𐤉‎𐤁𐤀.

המלך בא.
𐤄𐤌𐤋𐤊‎‎ 𐤁𐤀.

המלך בא.
𐤉‎𐤁𐤀 𐤄𐤌𐤋𐤊‎‎.

אני בניתי את הבית הזה ואתה השמידת אותו.
𐤀𐤍𐤊 𐤁𐤍‎𐤕 𐤀‎𐤉‎𐤕 𐤇𐤁‎𐤕 𐤆 𐤅‎𐤀‎𐤕 𐤀‎𐤁𐤃‎𐤕𐤉.

זה של אבי.
𐤆 𐤏‎𐤋 ‎𐤀𐤁‎𐤉.
אנוכי תבנת כומר עשתורת מלך הצידונים בן אשמנעזר כומר עשתורת מלך הצידונים שוכב בארון הזה.
𐤀𐤍𐤊 𐤕𐤁𐤍𐤕 𐤊𐤄𐤍 𐤏𐤔𐤕𐤓𐤕 𐤌𐤋𐤊 𐤑𐤃𐤍𐤌 𐤁𐤍 𐤀𐤔𐤌𐤍𐤏𐤆𐤓 𐤊𐤄𐤍 𐤏𐤔𐤕𐤓𐤕 𐤌𐤋𐤊 𐤑𐤃𐤍𐤌 𐤔𐤊𐤁 𐤁𐤀𐤓𐤍 𐤆

אני כומר.
𐤀𐤍𐤊 𐤊𐤄𐤍

אני בניתי את הבית הזה ואתה השמידת אותו.
𐤀𐤍𐤊 𐤁𐤍‎𐤕 𐤀‎𐤉‎𐤕 𐤇𐤁‎𐤕 𐤆 𐤅‎𐤀‎𐤕 𐤀‎𐤁𐤃‎𐤕𐤉

זה של אבי.
𐤆 𐤏‎𐤋 ‎𐤀𐤁‎𐤉

בניתי את השער הזה והדלתות שלו על חשבוני.
𐤀𐤉‎𐤕 𐤇𐤔𐤏𐤓 𐤆‎ 𐤅‎𐤇𐤃𐤋𐤇𐤕 𐤀𐤔 𐤋 𐤐‎𐤏‎𐤋𐤕 𐤁‎𐤕𐤊‎𐤋𐤊𐤉 𐤁𐤍‎𐤕‎𐤉‎