למילי יש חתול.
میلی گربه دارد.

אני אוהבת אספרנטו יותר מאשר גרמנית.
من اسپرانتو را بیشتر از آلمانی دوست دارم.

אני אוהב אספרנטו יותר מאשר גרמנית.
من اسپرانتو را بیشتر از آلمانی دوست دارم.

כולנו אמהות.
ما همه مادر هستیم.