המלכה חייבת למות.
Li rega mus mori.


היקום תעלומה.
Li universe es misterie.

אני רוצה לקנות בית.
Me voli kompra hause.

אני חתולה.
Me es kate.

היא שרה והוא רקד.
La kantad e lo dansad.

היא שרה והוא רקד.
La did kanta e lo did dansa.

היטלר שנא את היהודים.
Hitler did odia li judes.

היטלר שנא את היהודים.
Hitler odiad li judes.

אני שונאת ואוהבת.
Me odia e ama.

אני שונא ואוהב.
Me odia e ama.

אני נותן לג'ון את התפוח.
Me dona a John li pome.

אני נותנת לג'ון את התפוח.
Me dona a John li pome.

אנחנו נותנים לו את התפוח.
Nus dona a lo li pome.

אנחנו נתנו לו את התפוח.
Nus donad a lo li pome.

אנחנו נתנו לו את התפוח.
Nus did dona a lo li pome.

תום מעצב שמלות.
Tom desina robes.

תום משורר טוב.
Tom es bon poete.

העולם יפה.
Li monde es bel.

כדור הארץ יפה.
Li tere es bel.

התפוח לא אדום.
Li pome non es red.

תום לא סוציאליסט.
Tom non es sosialiste.

תום לא מתרגם.
Tom non es traduktere.

העולם כפר.
Li monde es vilaje.
אני רוצה לשמוע את הקול שלך.
Me voli audi vun voise.

לילה טוב, טטואבה.
Bon nokte, Tatoeba.

אני לומדת אידו.
Me lerna Ido.

אני לומד אידו.
Me lerna Ido.

סאמי שיקר.
Sami mentiad.

סאמי שיקר.
Sami did mentia.

מהו חופש?
Quum es libereso?

האם קרל מרקס היה קומוניסט?
Ob Karl Marx esed komuniste?