התרצו כוס קפה?
Wilt u een kopje koffie?


אנחנו לא סובלים גשם.
We houden niet van regen.

בפריז שכרתי חדר לחודש.
In Parijs heb ik voor een maand een kamer gehuurd.

אני קונה נייר מכתבים, בולים וממחטות נייר.
Ik koop briefpapier, postzegels en papieren zakdoekjes.

הצדק יקר.
Gerechtigheid is duur.

אינני יודע מה לומר.
Ik weet niet wat te zeggen...

אין לזה סוף.
Hier komt nooit een eind aan.

אין מילים בפי.
Ik heb er geen woorden voor.

הסיסמא "מוריאל".
Het wachtwoord is "Muiriel".

בגלל סיבה זו או אחרת לפני רגע המיקרופון לא פעל.
Om de een of andere reden werkte de microfoon daarnet niet.

באתר שלנו, http://www.example.com, תמצא את כל המידע הנדרש.
Op onze website, http://www.example.com, staat alle informatie die je nodig hebt.

לא ללכת על הדשא.
Niet op het gras lopen.

המשך לשחות עד השיא שלך.
Blijf zwemmen tot je aan je grens zit.

קודם כל, נדבר על הניסויים שייערכו במעבדה.
Laat het ons eerst hebben over de experimenten die uitgevoerd worden in laboratoria.

אולי זה לא בטבע שלך, אבל לפחות תשתדל להיות אדיב קצת.
Het ligt misschien niet in je aard, maar je zou tenminste een beetje beleefd kunnen zijn.

לספרדים שני שמות משפחה.
Spanjaarden hebben twee achternamen.

פאקו מצייר נופים עירוניים.
Paco tekent stadsgezichten

ראול לא יכול להשתעשע בלי ידידיו.
Raúl kan zich zonder zijn vrienden niet vermaken.

רוזה מונטרו אישה מיוחדת מאוד.
Rosa Montero is een heel bijzondere vrouw.

רובן אב לשלושה ילדים.
Rubén is vader van drie kinderen.

לפעמים המבקרים לא יודעים על מה הם מותחים ביקורת.
Soms weten critici niet wat ze aan het bekritiseren zijn.

הלכנו אל הנהר.
We gingen naar de rivier.

אני הולך ברגל לבית הספר בכל יום.
Ik loop elke dag naar school.

הכובע הזה קטן מדי בשבילי.
Deze hoed is te klein voor mij.

יש בשר בארוחה הזאת?
Zit er vlees in dit eten?

תמיד האמנתי שהתקף לב מרמז על המוות הקרב.
Ik heb altijd geloofd dat een hartaanval de aankondiging van het ophanden zijnde overlijden is.

שב על הכיסא השני!
Neem de andere stoel!

זה מתחת לכיסא.
Het ligt onder de stoel.

אתה רשאי לשבת על הכיסא.
U mag op de stoel gaan zitten.

מה יש לכיסא הזה לחפש פה?
Wat heeft deze stoel hier te zoeken?

הוא עמד מאחורי הכיסא.
Hij stond achter de stoel.

הכיסא אינו קרוב לחלון.
De stoel is niet dicht bij het raam.

מי מהנערים הוא מאסאו?
Welke jongen is Masao?

הנער הסתלק.
De jongen liep weg.

אין טעם לבקש ממני כסף.
Het heeft geen zin om me om geld te vragen.

זאת לא הדאגה שלך!
Maak je er geen zorgen over!

אל תייסר את עצמך על מה שכבר עבר.
Maak je geen zorgen over het verleden.

אל תדאג לנו.
Maak je geen zorgen over ons.

ומדוע לא?
Waarom niet?

למה הוא נמצא פה?
Waarom is hij hier?

למה אתה לומד?
Waarom studeer je?

הרבה אושר.
Veel geluk.

אני כותב תדיר מאמרים.
Ik schrijf regelmatig artikels.

אכול את מה שתרצה.
Eet wat je wilt.

אפשר לאכול את זה?
Kan ik dit eten?

אפשר להגיד משהו?
Mag ik iets zeggen?

אל תגיד את זה.
Zeg dat niet.

איך אתה מעז להגיד את זה.
Hoe durf je dat te zeggen.

תבטא זאת באופן שונה.
Zeg het op een andere manier.

אתה לא יכול להגיד "לא".
Je kan niet "nee" zeggen.