סאמי גר בירושלים.
De Sami wunnt zu Jerusalem.

מהו חופש?
Wat ass Fräiheet?