הַבֶּמוּס פאפאם.
Habemus papam.


יש לנו אפיפיור.
Habemus papam.

מעשים, לא מילים.
Acta, non verba.

ואין חדש תחת השמש.
Nihil novi sub sole.

וְאֵין כָּל-חָדָשׁ תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ.
Nihil novi sub sole.

הנייר אינו מסמיק.
Epistula non erubescit.

הנייר סובל את הכל.
Epistula non erubescit.

הפור הוטל.
Alea iacta est.

מה שמותר ליופיטר אסור לשור.
Quod licet Iovi, non licet bovi.

באתי, ראיתי, ניצחתי.
Veni, vidi, vici.

הזמן קצר והמלאכה מרובה.
Ars longa, vita brevis.

החיים קצרים והמלאכה מרובה.
Ars longa, vita brevis.

זכור שעפר אתה.
Memento quia pulvis es.

לכסף אין ריח.
Pecunia non olet.

אדם לאדם - זאב.
Homo homini lupus est.

ידיד הוא אפלטון, אך ידידה גדולה יותר היא האמת.
Amicus Plato, sed magis amica veritas.

כאשר שניים עושים אותו הדבר, אין הוא זה הדבר.
Duo cum faciunt idem, non est idem.

אני חושב, משמע אני קיים.
Cogito, ergo sum.

מה שהיה להוכיח.
Quod erat demonstrandum.

מ.ש.ל.
Quod erat demonstrandum.

מהר באיטיות.
Festina lente.

אהב אותי, אהב את כלבי.
Ama me, ama canem meum.

איפה השירותים?
Ubi est latrina?

איפה יש בית שימוש?
Ubi est latrina?

יפן היא מדינה מתועשת.
Japonia civitas industrialis est.

מ.ש.ל.
Q.E.D.

כמובן.
Certe.

חבר בטוח מזהים במצב לא בטוח.
Amicus certus in re incerta cernitur.

כך חולפת תהילת עולם.
Sic transit gloria mundi.

על טעם ועל ריח אין להתווכח.
De gustibus non disputandum est.

לטעות זה אנושי.
Errare humanum est.

העומדים למות מצדיעים לך.
Morituri te salutant.

אבוי למנוצחים!
Vae victis !

ויי למנוצחים!
Vae victis !

יהי אור.
Fiat lux !

קול המון כקול שדי.
Vox populi vox dei.

נפש בריאה בגוף בריא.
Mens sana in corpore sano.

נכנס יין - יצא סוד.
In vino veritas.

לחם ושעשועים.
Panem et circenses.

הרוצה בשלום ייכון למלחמה.
Si vis pacem, para bellum.

גם אם כולם, אני לא.
Etiam si omnes, ego non.

כך תמיד לרודנים.
Sic semper tyrannis.

הגם אתה ברוטוס.
Et tu, Brute?

הגם אתה ברוטוס?!
Et tu, Brute?

לאן מועדות פניך?
Quo vadis?

יערכו האחרים מלחמות - את, אוסטריה המאושרת, הינשאי.
Bella gerant alii, tu felix Austria nube.

איך אומרים את זה באיטלקית?
Quomodo Italice dicitur?

בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ.
In principio creavit Deus cælum et terram.

בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ.
In principio creavit Deus cælum et terram.

העולם מלא אידיוטים.
Mundus plenus idiotarum est.