שמע ישראל אדוני אלקינו אדוני אחד.
שמע, ישׂראל. אדוני אלוהינו. אדוני אחד.


שמע, ישראל. אדוני אלוהינו. אדוני אחד.
שמע, ישׂראל. אדוני אלוהינו. אדוני אחד.

וְאַתֶּם תִּהְיוּ־לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר תְּדַבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:
און איר וועט מיר זײַן אַ קיניגרײַך פֿון כּהנים, און אַ הייליק פֿאָלק. דאָס זײַנען די ווערטער וואָס דו זאָלסט רעדן צו די קינדער פֿון ישׂראל.

וַיִּקְרְאוּ לְרִבְקָה וַיֹּאמְרוּ אֵלֶיהָ הֲתֵלְכִי עִם־הָאִישׁ הַזֶּה וַתֹּאמֶר אֵלֵךְ׃
האָבן זײ גערופֿן רבקהן, און האָבן צו איר געזאָגט: ווילסטו גיין מיט דעם דאָזיקן מאַן? האָט זי געזאָגט: איך וויל גיין.

אֵין כָּל־חָדָשׁ תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ.
אין כּל חדש תּחת השמש.

אֵין כָּל־חָדָשׁ תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ.
ניטאָ קיין נײַס אונטער דער זון.

אֲנִי לְבִיָּא׃
כ׳בין אַ לייביכע.

מִדְּבַר־שֶׁקֶר תִּרְחָק׃
פֿון אַ פֿאַלשן פּסק זאָלסטו זיך דערווײַטערן.

מִדְּבַר־שֶׁקֶר תִּרְחָק׃
פֿון אַ דבֿר־שקר זאָלסטו זיך דערווײַטערן.

מִדְּבַר־שֶׁקֶר תִּרְחָק׃
פֿון אַ דבֿר־שקר זאָלסטו זיך מרחק זײַן.

וְשָׁפַט בֵּין הַגּוֹיִם וְהוֹכִיחַ לְעַמִּים רַבִּים וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת לֹא־יִשָּׂא גוֹי אֶל־גּוֹי חֶרֶב וְלֹא־יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה׃
און ער וועט משפּטן צווישן די פֿעלקער, און אַנטשיידן איבער פֿיל אומות; און זיי וועלן שמידן זייערע שווערדן אויף אַקעראײַזנס, און זייערע שפּיזן אויף צווײַגמעסערס; אַ פֿאָלק קעגן אַ פֿאָלק וועט ניט הייבן אַ שווערד, און מע וועט ניט מער לערנען מלחמה.

לֹא־יִשָּׂא גוֹי אֶל־גּוֹי חֶרֶב וְלֹא־יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה׃
אַ פֿאָלק קעגן אַ פֿאָלק וועט ניט הייבן אַ שווערד, און מע וועט ניט מער לערנען מלחמה.

וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת׃
און זיי וועלן שמידן זייערע שווערדן אויף אַקעראײַזנס, און זייערע שפּיזן אויף צווײַגמעסערס.

לֹא תִּנְאָף׃
זאָלסט ניט מזנה זײַן.

לֹא תִּנְאָף׃
דו זאָלסט נישט מחלל־⁠זיווג זײַן.

לֹא תִּנְאָף׃
דו זאָלסט נישט נואפֿן.

לא כופר אנכי׃
כ׳בין נישט קיין כּופֿר.