הַבַּ֫יִת שָׁם.
A casa está lá.


הַנַּ֫עַר שָׁם.
O menino est´a lá.