לא תגנב.
Thet thu nowet ne stele.


לֹא תִגְנֹב:
Thet thu nowet ne stele.