שמע ישראל אדוני אלקינו אדוני אחד.
שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָֽד׃‎


שמע, ישראל. אדוני אלוהינו. אדוני אחד.
שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָֽד׃‎