Ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ οἰκῶ.
Me habitas en Etiopia.

Οὐ λήμψεται ἔτι ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος μάχαιραν καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν
Naciono ne levos glavo kontre naciono, nek onu plus lernos milito.