<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s user="MarijnKp" created="2018-10-20 11:32:53" lists="8574" id="7318035" modified="2020-10-26 12:59:40">
 <w id="w7318035.1">Gaait</w> 
 <w id="w7318035.2">het</w> 
 <w id="w7318035.3">toavend</w> 
 <w id="w7318035.4">snijen</w>
 <w id="w7318035.5">?</w>
</s>
 
<s user="MarijnKp" id="7831457" modified="2020-11-03 10:39:59" created="2019-03-31 11:54:34">
 <w id="w7831457.1">k</w> 
 <w id="w7831457.2">Denk</w> 
 <w id="w7831457.3">da</w>
 <w id="w7831457.4">'</w>
 <w id="w7831457.5">k</w> 
 <w id="w7831457.6">kin</w>
 <w id="w7831457.7">.</w>
</s>
 
<s user="MarijnKp" modified="2020-09-21 13:52:24" created="2019-03-31 17:56:27" id="7831952">
 <w id="w7831952.1">Wilstoe</w> 
 <w id="w7831952.2">goan</w>
 <w id="w7831952.3">?</w>
</s>
 
<s id="7832021" created="2019-03-31 18:23:38" modified="2020-10-28 18:46:20" user="MarijnKp">
 <w id="w7832021.1">Wie</w> 
 <w id="w7832021.2">leuven</w> 
 <w id="w7832021.3">ien</w> 
 <w id="w7832021.4">God</w>
 <w id="w7832021.5">.</w>
</s>
 
<s user="MarijnKp" modified="2020-10-28 18:47:08" id="7832070" created="2019-03-31 18:51:19">
 <w id="w7832070.1">k</w> 
 <w id="w7832070.2">Kón</w> 
 <w id="w7832070.3">mien</w> 
 <w id="w7832070.4">ogen</w> 
 <w id="w7832070.5">nait</w> 
 <w id="w7832070.6">leuven</w>
 <w id="w7832070.7">.</w>
</s>
 
<s created="2019-04-06 15:48:28" id="7838974" modified="2020-10-30 15:46:59" user="MarijnKp">
 <w id="w7838974.1">Kin</w> 
 <w id="w7838974.2">e</w> 
 <w id="w7838974.3">rieden</w>
 <w id="w7838974.4">?</w>
</s>
 
<s id="7839056" created="2019-04-06 16:36:19" modified="2020-11-02 13:28:18" user="MarijnKp">
 <w id="w7839056.1">Kin</w> 
 <w id="w7839056.2">e</w> 
 <w id="w7839056.3">ons</w> 
 <w id="w7839056.4">zain</w>
 <w id="w7839056.5">?</w>
</s>
 
<s modified="2020-10-30 15:50:45" created="2019-04-08 07:09:17" id="7841068" user="MarijnKp">
 <w id="w7841068.1">Koelkaastdeur</w> 
 <w id="w7841068.2">ston</w> 
 <w id="w7841068.3">open</w>
 <w id="w7841068.4">.</w>
</s>
 
<s user="MarijnKp" modified="2020-10-30 15:52:21" created="2019-04-08 07:10:57" id="7841071">
 <w id="w7841071.1">Koelkaastdeur</w> 
 <w id="w7841071.2">staait</w> 
 <w id="w7841071.3">open</w>
 <w id="w7841071.4">.</w>
</s>
 
<s user="MarijnKp" created="2019-04-15 15:05:39" id="7853582" modified="2020-09-12 17:32:56">
 <w id="w7853582.1">Wie</w> 
 <w id="w7853582.2">reden</w> 
 <w id="w7853582.3">te</w> 
 <w id="w7853582.4">lankzoam</w>
 <w id="w7853582.5">.</w>
</s>
 
<s nrRatings="1" user="MarijnKp" rating="0" id="7875751" modified="2020-09-18 08:55:53" created="2019-04-28 21:41:54">
 <w id="w7875751.1">Wel</w> 
 <w id="w7875751.2">wil</w> 
 <w id="w7875751.3">der</w> 
 <w id="w7875751.4">sukkeloademelk</w>
 <w id="w7875751.5">?</w>
</s>
 
<s user="MarijnKp" modified="2020-11-06 11:06:10" created="2019-04-30 09:47:54" id="7879057">
 <w id="w7879057.1">Holst</w> 
 <w id="w7879057.2">van</w> 
 <w id="w7879057.3">eerbaaien</w>
 <w id="w7879057.4">?</w>
</s>
 
<s user="MarijnKp" id="7879157" modified="2020-10-30 16:12:57" created="2019-04-30 10:18:11">
 <w id="w7879157.1">Stremlichten</w> 
 <w id="w7879157.2">waren</w> 
 <w id="w7879157.3">apmoal</w>