Eulifanten eten gras.
Leefads fidons yebi.

Tom is n man en k bin n vraauw.
Tom binom man ed ob binob vom.

Tom is n man en k bin n vraauw.
Tom binom himen ed ob binob jimen.