n Toavel het vaaier poten.
Ne Toafel häd fjauer Beene.


Ain, twij, drij, vaaier, vief, zes, zeuven, aacht, negen, tien.
Aan, twäin, träi, fjauer, fieuw, säks, sogen, oachte, njúgen, tjoon.

k Kom oet Fraislaand.
Iek kuume uut Fräislound.

Welke toavel?
Wäkker Toafel?

Zai kwastjen mörgen t hek.
Jo klöärje mäiden ju Hääge.

Joa.
Jee.

Auwerk is noa Emden twijde grootste stad van Oostfraislaand.
Aurk is ätter Oamde ju twäide grootste Stääd fon Aast-Fräislound.

k Was ien Hambörg.
Iek waas in Hambuurich.

Wie binnen manlu.
Wie sunt Monljuude.

Wie binnen mìnsen.
Wie sunt Ljuude.

Ien jannewoari was k bie hom.
Iek waas in dän Januoar bie him.

Jong fleerde t wichtje rond heur keeuw en smokte heur op heur wangen.
Die Wänt strookede dät Wucht uum ju Keeuwe un oapede hier ap do Sooken.

Mìnsen binnen daaier.
Moanskene sunt Dierte.

Hier is joen kovvie.
Hier is jou Koafje.

Gain gold zunder brösems.
Neen Gould sunner Schuum.

Wie binnen vraauwlu.
Wie sunt Wieuwljuude.

k Bin naisgiereg.
Iek bän näischierich.

t Koronavirus ontston ien Sina.
Dät Coronavirus äntstuude in China.

Pak t golden aai.
Pakje dät goulden Oai.

Woar is mien zin?
Wier is min Sats?

Leer dizze zinnen.
Leere disse Satse.

t Was n moes.
Dät waas ne Muus.

k Zai n stain.
Iek sjo n Steen.

Stad sloapt.
Ju Stääd släpt.

n Laiw is n daaier.
N Leeuwe is n Diert.

Kiek ien spaigel.
Kiekje in dän Speegel.

t Frais, Selterfrais en Noordfrais binnen Fraise toalen.
Dät Wäästfräisk, Seeltersk un Noudfräisk sunt Fräiske Sproake.

t Is onwoarschienelk.
Dät is uunwoarschienelk.

Zie haar n bloum ien heur haand.
Ju hied ne Bloume in hiere Hound.

Mary is mien dochter.
Mary is mien Dochter.

Tom is mien held.
Tom is min Häld.

Disneyland is sloten.
Disneyland is sleeten.

Bezuikst doe ons eerdoags?
Besäikst du uus gau?

Hest doe nait meer te zeggen?
Hääst du nit moor tou kweede?
Wichter wonnen.
Do Wuchtere wonnen

Woar binnen wichter?
Wier sunt do Wuchtere?

Tom ging wieder.
Tom geen wieder.

Hannover is heufdstad van Leegsaksen.
Hannover is ju Haudstääd fon Läichsaksen.

Duutsland bestoat oet 16 dailstoaten.
Düütsklound bestound uut 16 Buundeslounde.

k Hoat eerbaaien.
Iek haatje Äidbäien.

Tom is n man en k bin n vraauw.
Tom is n Mon, un iek bän ne Wieuw.

Tom is n jong en Mary is n wicht.
Tom is n Wänt, un Mary is ne Wucht.

Zie begunden.
Jo beginde.

Spaanje is n Uropees laand.
Spanien is n europäisk Lound.

t Is n Skandinoavische noam.
Et is n skandinaviske Noome.

Wat is vraihaid?
Wät is Fräiegaid?

Is t Grunnegs n toal of n dialekt?
Is dat Groningsk ne Sproake of n Dialekt?