Erdogan is presidìnt van Törkaai.
Erdoğan është presidenti i Turqisë.