Wat dust doe?
Wat doe je?


Moi.
Hallo.

Kiek oet!
Kijk uit!

Welkom!
Welkom!

Der zat n kadde op stoul.
Er zat een kat op de stoel.

Woarom kwamst doe nait?
Waarom kwam je niet?

Woarom ik?
Waarom ik?

Woarom?
Waarom?

Wat?
Wat?

k Wait nait wat dat is.
Ik weet niet wat dat is.

Hai las slim veul.
Hij las erg veel.

t Is sikkom lìnte.
Het is bijna lente.

Houveul köst t?
Hoeveel kost het?

Waist doe nog?
Weet je nog?

k Bin nou op t vlaigveld.
Ik ben nu op het vliegveld.

Hai lagde.
Hij lachte.

Wie eten altied om zes uur soavonds.
Wij eten altijd om zes uur 's avonds.

n Tafel het vare pooten.
Een tafel heeft vier poten.

Komst doe pankouken bie mie eten?
Kom je pannenkoeken bij me eten?

Mien allozie was stolen.
Mijn horloge was gestolen.

Felesiteerd!
Gefeliciteerd.

k Goa.
Ik ga.

Waist doe t eerlieks?
Weet je het zeker?

Dainj!
Bedankt!

Hai is klouk.
Hij is slim.

Studeerst doe?
Studeer je?

Houveul köst dizze buusdouk?
Hoeveel kost deze zakdoek?

Mag k dizze klaid pazen?
Mag ik deze jurk passen?

Moi!
Goedemorgen!

Aine, twije, drije, vare, vieve, zezze, zeuven, aachte, negen, tiene.
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien.

Mòt k die helpen?
Moet ik je helpen?

Tony spreekt beter Engels as k.
Tony spreekt beter Engels dan ik.

k Kom.
Ik kom.

Goinoavend.
Goedenavond.

Dizze appelsienen binnen vermeukt.
Deze appelsienen zijn verrot.

Houveul köst dij baargenbroezer.
Hoeveel kost die mountainbike?

Mien zuster holt van slik.
Mijn zus houdt van snoep.

Nederlaand is n leutje laand.
Nederland is een klein land.

Dat is mien boksem.
Dat is mijn broek.

Vekaanzie is sikkom om.
De vakantie is bijna om.

Endelk!
Eindelijk!

Kinnen joe mie n pampieren puutje geven?
Kunt u mij een papieren zakje geven?

Mag k n pampieren tas?
Mag ik een papieren tas?

Nai, dainj.
Nee, bedankt.

Woar bist?
Waar ben je?

Woar woonst?
Waar woon je?

Doe most goan.
Je moet gaan.

Woonst hier?
Woon je hier?

k Bin klouk.
Ik ben slim.

Kinst doe mie leren gappen?
Kun je me leren stelen?