O teu reloxo está encol do escritorio.
Twój zegarek jest na biurku.


Fai moito frío.
Jest bardzo zimno.

O coitelo non está afiado.
Nóż nie jest ostry.

A capital da Ucraína é Kiev.
Kijów jest stolicą Ukrainy.

Vivimos nunha cidade fermosa.
Żyjemy w pięknym mieście.

O Tom perdeu o seu traballo fai tres meses.
Tomek stracił pracę trzy miesiące temu.

Non leo.
Nie czytam.