Ela fala ruso.
彼女はロシア語が話せる。


Non tes que chamarme.
電話をくれる必要はなかったのに。

O semáforo mudou a vermello.
信号が赤になった。

Decembro é o último mes do ano.
十二月は一年の最後の月だ。

Vimos casas antigas derrubadas.
私たちは古い家が取り壊されるのを見ました。

¿Viches ese filme?
その映画を見たことがありますか。

Todo depende da súa resposta.
すべては彼女の返事しだいだ。

Moitas grazas pola súa axuda.
お手伝いくださってどうもありがとう。

Ela fala ruso.
彼女は露語が話せます。