Madainn mhath!
Доброе утро!


Tha e fuar.
Холодно.

A bheil thu trang an-dràsda?
Ты сейчас занят?

Tapadh leat!
Спасибо!

Tapadh leibh!
Спасибо!

Tha an t-uisge ann.
Идёт дождь.

Tha e glè fhuar an-diugh.
Сегодня очень холодно.

Tha cat is cù agam. Tha an cat dubh agus tha an cù geal.
У меня есть кошка и собака. Кошка чёрная, а собака белая.

A bheil sibh trang an-dràsda?
Вы сейчас заняты?

Tha mi a' feitheamh air an trèan.
Я жду поезда.

Bha am fear ag ithe aran.
Мужчина ел хлеб.

Feasgar math!
Добрый вечер!

Dè tha sibh a' dèanamh?
Что вы делаете?

Cha robh mi ag obair an-dè.
Я вчера не работал.

Tha mi trang an-dràsda.
Я сейчас занят.

A bheil mapa agaibh?
У вас есть карта?

Cò leis a tha am biadh seo?
Чья это еда?

Carson nach eil thu ag èisteachd rium?
Почему ты меня не слушаешь?

Cheannaich mi leabhar an-dé.
Вчера я купил книгу.

Tha cat geal aice.
У неё есть белый кот.

'S ann agamsa a tha am fear dubh.
Чёрный мой.

Tha e fuar an-diugh!
Холодно сегодня!

Tha mi ann an Hong Kong an-dràsta.
Я сейчас в Гонконге.

Bha Tòmas ag obair.
Том работал.

Tha mi ag obair an seo.
Я здесь работаю.

Tha an leabhar aige dearg.
Его книга красная.

Tha Tòmas ag obair.
Том работает.

Carson nach eil sibh ag éisteachd?
Почему вы не слушаете?

Tha mise a' dol don tràigh.
Я иду на пляж.