Nollaig Chridheil!
Feliz Natal!


Na gabh dragh!
Não te preocupes.

Tha e fuar.
Está frio.

Tha mòran leabhraichean eachdraidh aige.
Ele tem muitos livros de história.

Tapadh leat!
Obrigado!

Tapadh leibh!
Obrigado!

Halò.
Olá!

Oidhche mhath.
Boa noite!

Bliadhn' ùr math!
Feliz ano novo!

Fàilte gu Tatoeba.
Bem-vindo ao Tatoeba.

Tha a falt fada.
Seus cabelos são longos.

Tha falt fada oirre.
Ela tem cabelo longo.

Rinn i an aon mearachd a-rithist.
Ela cometeu o mesmo erro de novo.

Càite a bheil thu ag obair?
Onde você trabalha?

Tapadh leat!
Obrigada!

Tapadh leibh!
Obrigada!

A bheil am pathadh ort?
Você está com sede?

Tha mi a' saoilsinn gu bheil fear ann an-sin.
Eu acho que tem um homem lá.

Tha mi a' saoilsinn gu bheil fear ann an-sin.
Acho que há um homem lá.

Feasgar math!
Boa tarde.

Shuidh e sìos ri ùr-sgeul a leughadh.
Ele se sentou para ler um romance.

Shuidh e sìos gus nobhail a leughadh.
Ele se sentou para ler um romance.

Tha fios agam gum bheil fios agad gum bheil fios agam.
Eu sei que você sabe que eu sei.

Tha fios agam nach eil fhios agam.
Eu sei que eu não sei.

Tha fios agam nach eil fhios agam.
Sei que não sei.

Càite am bi sinn a' dol a-nochd?
Onde vamos hoje à noite?

Bhruidhinn air ceòl.
Falei sobre música.

Chan eil fhios agam dè seòrsa duine a th' ann.
Não sei que tipo de pessoa ele é.

Tha an sgeul seo fada nas inntinniche na am fear ud.
Esta história é muito mais interessante do que aquela.

Tha an sgeul seo fada nas inntinniche na am fear ud.
Esta história é muito mais interessante que aquela.

Bha mi nam oileanach aig an àm sin.
Eu era estudante naquela época.

Tha an caisteal air taobh eile na h-aibhne.
O castelo fica do outro lado do rio.

Feumaidh i dol a Shasainn san t-samhradh.
Ela deve visitar a Inglaterra este verão.

Tha mi à Siakoku.
Venho de Shikoku.

Chan eil mi air a choinneachadh ach turas a-mhàin.
Eu o encontrei apenas uma vez.

'S e DVD a th' ann.
Isto é um DVD.

Tha smòcadh toirmisgte anns na taighean bidh ann an California.
É proibido fumar nos restaurantes da Califórnia.

Carson a thèid daoine don taigh-dealbh?
Por que as pessoas vão ao cinema?

Cha b' urrainn dhomh cadal air sgàth na fuaim.
Eu não podia dormir por causa do barulho.

Tha cat geal aice.
Ela tem um gato branco.

Tillidh e ro cheann trì uair a thìde.
Voltará dentro de 3 horas.

Tha mi a' feitheamh air an trèan.
Eu estou esperando o trem.

Tha mi a' feitheamh air an trèan.
Eu espero o trem.

Dh'fhosgail mi am bogsa. Bha e falamh.
Eu abri a caixa. Estava vazia.

B' e Janet a bhuannaich a' chiad duais.
Foi Janet quem ganhou o primeiro prêmio.

Cuir stampa air a' phasgan agus chuir anns a' phost e.
Coloque um selo no pacote e envie-o para mim.

Bliadhn' ùr math!
Feliz Ano Novo!

Chaill e a h-uile rud a bh' aige.
Ele perdeu tudo o que tinha.

Cia mheud truinnseir a th' againn?
Quantos pratos nós temos?

Tha mi duilich.
Lamento.