Wédé mwen !
Anmwé !


An manké avyon-la.
Mwen manké avyon-la.

Non an mwen sé Èstéfann.
Ti non an mwen sé Èstéfann.

An ni twantéennan.
Mwen ni twantéennan.

Ni onlo lafimé.
Ni onpil lafimé.

I ni dézan.
I ni dé lanné.

I ni twazan.
I ni twa lanné.

I ni senkan.
I ni senk lanné.

I ni sizan.
I ni sis lanné.

I ni sètan.
I ni sèt lanné.

I ni nèvan.
I ni nèf lanné.

I ni dizan.
I ni dis lanné.

I ni douzan.
I ni douz lanné.

I ni twèzan.
I ni twèz lanné.

I ni kenzan.
I ni kenz lanné.

I ni sèzan.
I ni sèz lanné.

I ni kat lanné.
I ni katwan.

I ni onzan.
I ni onz lanné.

I ni katòz lanné.
I ni katòzan.

I ni disèt lanné.
I ni disètan.

I ni dizywitan.
I ni dizywit lanné.

I ni diznèf lanné.
I ni diznèvan.

I ni ventan.
I ni ven lanné.

I ni ventéen lanné.
I ni ventéennan.

I ni venndézan.
I ni venndé lanné.

I ni venntwazan.
I ni venntwa lanné.

I ni twantan.
I ni twant lanné.

I ni twantéennan.
I ni twantéen lanné.

I ni twanndézan.
I ni twanndé lanné.

I ni twanntwazan.
I ni twanntwa lanné.

I ni kawant lanné.
I ni kawantan.

I ni kawantéennan.
I ni kawantéen lanné.

I ni kawanndézan.
I ni kawanndé lanné.

I ni kawanntwazan.
I ni kawanntwa lanné.

I ni swasant lanné.
I ni swasantan.

I ni swasanndis lanné.
I ni swasanndizan.

I ni katwèvenen lanné.
I ni katwèvenennan.

An k'ay bòdlanmè.
Mwen k'ay bòdlanmè.

Fè sa ba manman !
Fè sa pou manman !

An ké pòté on ti pwason ba zòt.
Mwen ké pòté on ti pwason pou zòt.

Ba'y adan'y !
Ba i adan i !

Ba'y adan'y !
Ba i adan i.

Ba'y tan manman !
Ba i tan manman !

Ba'y ta papa !
Ba i ta papa !

Sé twant désanm ki ké ba i katwan.
Sé twant désanm ki ké ba'y katwan.

Ba i balan !
Ba'y balan !

Pou Nwèl, mwen ké achté balon pou mèt an sapen-la.
Pou Nwèl, an ké achté balon pou mèt an sapen-la.

Ka an ka sèvi'w ?
Ka mwen ka sèvi'w ?

Mèsi onpil, sé tout.
Mèsi onlo, sé tout.

An pé pa, an ja ni mo.
Mwen pé pa, mwen ja tini mo.