Is breá le mo thuismitheoirí dul ag scí gach geimhreadh.
両親は毎年冬にスキーをして楽しむ。


Tá mo chuisle go tapaigh.
脈がはやいです。

Creidim gur tuigim.
分かるような気がする。

Níl cairde ar bith aici.
彼女は友達がいない。

D'fhéach sí amach tríd an fuinneog.
彼女は窓から外を見た。

Níl cead aici dul amach anois.
彼女は今外出禁止です。

Clúdaigh sí seo le páipéar.
彼女はそれを紙に包んだ。

Tá aghaidh na daoine air.
彼は誰からも人気がある。

Cad é a úrscéal níos déanaí?
彼の最新の小説は何ですか。

Níl a fhois ar bith agam cá bhfuil sé anois.
彼が現在どこにいるのかぼくにはさっぱりわからない。

Ní airde mé ná eisean.
私は彼ほど背が高くありません。

Tá aithne agam air.
私は彼と知り合いです。

Tá mór-aithne agam ar an timpeallacht sin den bhaile.
私は町のこのあたりはよく知っている。

Is mór cosúil cara ná múinteoir, an múinteoir nua.
今度来た先生は、先生というより友達みたいだ。

Chomhairligh an dochtúir leis gur fearr éirí as an deoch.
医者は彼に酒を止めるように忠告した。

Léirigh sé conas a tharla an timpiste.
どのようにその事故が起こったかを彼は説明した。

Fuair Dick bás nuair a bhí sé deich mbliain d'aois.
ディックは10歳のときに亡くなりました。

Caithin a thosnóidh sé seo?
それはいつ始まりますか。

Bhí an báb ag chodladh go sámh.
その赤ん坊はぐっすり眠っていた。

Rugadh an tUasal Jones sa Stáit Aontaithe.
ジョーンズさんは合衆国で生まれた。

An bhfuil fear an teach istigh?
ご主人はご在宅ですか。

Ní féidir liom caint.
私は話すことができない。

Níorbh fhois agam cárbh as sé
私は彼がどこから来たのか知らなかった。

Lá breá agat!
良い一日を。

Ba mhaith liom bronntanas a thabhairt dó don bhreithlá.
彼の誕生日にプレゼントをあげたいんです。

Caithin a bheidh tú ag teacht ar ais ó Milan?
ミラノからいつ戻るの?

"Go raibh maith agat" "Ná habair é"
「ありがとう」「どういたしまして」

Bhí sé ag cur báistí go trom an lá go léir.
一日中強い雨が降っていた。

Tá Tom agus Mary inar gcairde acu le trí bhliain anuas.
トムとメアリーは3年前から友達だ。

Níl a fhois agam cad ba cheart a rá le Tom.
トムに何と言えばいいのか分からない。

Is maith liom Tom.
トムの事は気に入っている。

Cad a dhearna tú aréir?
君は昨晩何をしていたのですか?

Níl mór grá ag Tom le Mary.
トムはメアリーがあまり好きではない。

Tá mé ag féachaint ar an teilifís.
わたしはテレビを見ています。

Is maith leo an Béarla.
彼らは英語が気に入っている。

Nach raibh fhois agat gur fuar sí bás 2 bhliain ó shin?
彼女が2年前に死んだということを知らなかったの?

Tá gach duine ar meisce.
皆が酔っぱらいです。

Tá a lán rud ar aigne agam.
頭がいっぱいです。