Ik iet rys.
Io mangiava ris.


Ik haatsje ierdbeien.
Io odia fragas.

Tom is in man en ik bin in frou.
Tom es un viro e io es un femina.

De namme fan 'e kat is Tom.
Le nomine del catto es Tom.

Tom is in ymperialist.
Tom es un imperialista.

Wat is frijheid?
Que es libertate?