Dü kenst ek drunken köör.
Dü kenst ek bisööpen köör.


Di Hur es ek bilig.
Di Hur es ek gurkoop.

Dit es jendüüdig waar.
Dit es söner Twiiwel waar.

Töleest haa wü di fünen!
Entlig haa wü di fünen!