Personne ne saura.
Walang makakaalam.


C'est grave ?
Seryoso ba?

J'aimerais faire mes études à Paris.
Gusto kong mag-aral sa Paris.

Nous avons beaucoup marché.
Naglakad kaming mabuti.

Nara est une ville calme et jolie.
Kalma at marikit na nayon ang Nara.

Mon passe-temps est d'écouter de la musique.
Ang hobi ko ay makinig sa musika.

Je l'ai rencontré plusieurs fois.
Natagpo ko siya nang ilang beses.

Je viens de Saitama.
Taga-Saitama ako.

J'ai bu une tasse de café au bistrot.
Uminom ako ng tasang kape sa bistro.

J'ai pris son parapluie par erreur.
Nagkamali kong nakuha ang kanyang payong.

Je sais nager.
Marunong akong lumangoy.

Je veux apprendre à nager.
Gusto kong mag-aral lumangoy.

Je vais souvent au cinéma.
Malimit akong pumunta sa sinehan.

Je préférerais rester ici.
Mas gusto kong manatili dito.

Je veux voir le film.
Gusto kong makita ang sine.

Je suis très occupé ces jours-ci.
Bisi ako talaga nang nitong ilang araw.

Ma maison est face au sud.
Kaharap ang timog ng bahay.

L'Histoire n'est pas sa spécialité.
Hindi siya dalubhasa sa Istorya.

Conduisez avec la plus grande prudence.
Magmaneho kayo nang pinakaingat.

Je pars maintenant.
Aalis na ako.

Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait.
Hindi ako masaya sa ginawa ko.

Va au parc.
Pumunta ka sa park.

Non !
Hindi!

Les oiseaux chantaient dans le ciel.
Kumakanta ang mga ibon sa langit.

Sors.
Alis.

Sors.
Labas.

Ne faites pas de bruit. J'étudie.
Huwag kang maingay. Nag-aaral ako.

J'ai faim !
Gutom na ako.

Savez-vous parler anglais ?
Maalam ba kayong mag-ingles?

Plus tard, j'aimerais être professeur d'histoire.
Mamaya, gusto kong maging propesor ng kasaysayan.

Venez prendre le thé avec moi.
Magtsa kita.

Êtes-vous tous prêts ?
Redi na kayo?

Je t'en prie, prends du gâteau.
Kumuha ka ng keyk.

Fais attention aux pickpockets, Ken.
Mag-ingat ka sa mga mangdudukot, Ken.

Que diriez-vous de plus de café ?
Anong masasabi mo sa kape pa nga ba?

Faites-moi une tasse de café, s'il vous plaît.
Pakigawa mo ako ng isang tasang kape.

Combien pour ce chapeau rouge ?
Magkano para sa pulang sombrero?

Tous les personnages de ce livre sont imaginaires.
Lahat ng tao sa librong ito ay guni-guni.

Génial !
Mabuti!

Je ne sais pas où aller.
Hindi ko alam kung saan pumunta.

Un tigre est plus gros et plus fort qu'un chat.
Mas malaki at mas malakas ang tigre kaysa sa pusa.

Phoenix est la capitale de l'Arizona.
Phoenix ang kabisera ng Arizona.

La France avait de nombreuses colonies en Afrique.
Maraming kolonya sa Afrika ang Pransiya noon.

Désolé.
Paumanhin.

Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
Sori na lang at hindi ako mabilis sumagot.

Il me semble que vous avez tort.
Sa tingin ko mali ka.

"Qui est dans la voiture ?" "Tom."
"Sinong nasa loob ng kotse?" "Si Tomas."

Je voudrais la rencontrer.
Gusto kong matagpo siya.

L'homme est un animal social.
Ang tao'y sosyal na hayop.

Appelle quelqu'un qui parle japonais, s'il te plaît.
Tumawag ka ng sinumang marunong mag-Hapon, pakisuyo.