Je ne sais pas.
Nie wiem.


L'apprentissage ne devrait pas être forcé. L'apprentissage devrait être encouragé.
Do nauki nie powinno się przymuszać. Do nauki powinno się zachęcać.

Je n'ai jamais aimé la biologie.
Nigdy nie lubiłem biologii.

Quand je serai grand, je veux être roi.
Kiedy dorosnę, chcę zostać królem.

Ça me prendrait l'éternité pour tout expliquer.
Potrzebna wieczność, żeby wszystko wytłumaczyć.

Il se peut que je sois antisocial, mais ça ne veut pas dire pas que je ne parle pas aux gens.
Możliwe, że jestem aspołeczny, ale to nie oznacza, że nie rozmawiam z ludźmi.

Pourquoi demandes-tu ?
Czemu pytasz?

Je t'aime !
Kocham cię.

Quoique je fasse, elle dit que je peux faire mieux.
Cokolwiek robię, ona twierdzi, że mógłbym lepiej.

Je ne parle pas japonais.
Nie mówię po japońsku.

Merci beaucoup !
Dziękuję bardzo!

C'est impossible pour moi de te l'expliquer.
To jest dla mnie niemożliwe, żeby ci to wyjaśnić.

Quelle heure est-il ?
Która jest godzina?

Tu viens d'où ?
Skąd jesteś?

Ce n'est pas ma faute !
To nie moja wina!

J'ai perdu mon portefeuille.
Zgubiłem portfel.

Mes amis disent toujours que je suis trop calme, mais ma famille dit toujours que je suis trop agaçante.
Moi przyjaciele zawsze mówią, że jestem zbyt spokojny, ale moja rodzina twierdzi, że jestem zbyt irytujący.

Il n'a pas tenu sa parole.
Nie dotrzymał obietnicy.

Je ne comprends pas.
Nie rozumiem.

Ce soir nous allons à l'église.
Dziś wieczorem idziemy do kościoła.

Ce soir nous allons à l'église.
Wieczorem idziemy do kościoła.

C'est trop cher !
To za drogo!

Il serait ravi d'entendre ça.
Byłby szczęśliwy słysząc to.

Je meurs de faim !
Umieram z głodu.

Je le vois rarement.
Rzadko go widuję.

Je le vois rarement.
Rzadko go widzę.

Je ne comprends pas l'allemand.
Nie rozumiem niemieckiego.

Les mathématiciens sont des poètes, sauf qu'ils doivent démontrer ce que leur fantaisie crée.
Matematycy są poetami, z tą różnicą, że muszą udowodnić to, co tworzy ich wyobraźnia.

C'est la pure vérité.
To czysta prawda.

Quand on sait que quelque chose de désagréable va se passer, qu'on va aller chez le dentiste par exemple, ou en France, ce n'est pas bien.
Nie jest dobrze, kiedy się wie, że coś nieprzyjemnego ma się zdarzyć, na przykład że masz iść do dentysty albo jechać do Francji.

Si on lève un sourcil, ça peut signifier "J'ai envie d'avoir des relations sexuelles avec toi" mais aussi "Je trouve que ce que tu viens de dire est complètement idiot."
Jeśli unosisz brew, może to oznaczać "chcę uprawiać z tobą seks" ale też "uważam, że to, co właśnie powiedziałeś, jest całkowicie idiotyczne."

Soyons réalistes, c'est impossible. On va jamais y arriver.
Bądźmy szczerzy, to jest niemożliwe. Nigdy nam się to nie uda.

Allô ? T'es toujours là ?
Halo! Jesteś tam jeszcze?

Oui, ça arrive de temps en temps.
Tak, to się czasem zdarza.

Mes parents renieraient mon frère s'ils venaient à découvrir qu'il était gay.
Moi rodzice wyparliby się mojego brata, gdyby odkryli, że jest gejem.

Même si tes phrases étaient effectivement vides de sens, au moins tu as la chance de savoir faire de belles phrases.
Przynajmniej masz szczęście, że możesz tworzyć piękne zdania, nawet jeśli są one pozbawione sensu.

Un petit feu de forêt peut facilement se répandre et rapidement devenir un grand incendie.
Mały pożar w lesie może się szybko rozprzestrzenić i stać się wielkim pożarem.

Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a de l'eau partout dans l'appartement.
Co się stało? Woda jest w całym mieszkaniu.

Comment tu prononces « pronounce » ?
Jak się wymawia "pronounce"?

La meilleure façon de réaliser ses rêves est de se réveiller.
Najlepszym sposobem, żeby zrealizować swoje sny jest obudzenie się.

L'atmosphère de cet endroit est mystérieuse.
Atmosfera tego miejsca jest tajemnicza.

Elle portait un chapeau noir.
Miała na sobie czarny kapelusz.

Il souhaite effacer de mauvais souvenirs.
On życzyłby sobie, aby mógł wymazać złe wspomnienia.

En mangeant une pizza, il agaçait sa sœur.
Jedząc pizzę, zirytował swoją siostrę.

Où es-tu ?
Gdzie jesteś?

Partager sa passion, c’est la vivre pleinement.
Dzielenie się swoją pasją to życie w pełni.

Gonzales offre un vélo à tous ses employés en Europe.
Gonzales podarował rower wszystkim swoim pracownikom w Europie.

Ne nous oublie pas !
Nie zapominaj o nas!

Le temps est passé très rapidement.
Czas upłynął bardzo szybko.

Tu n'as pas honte de parler ainsi ?
Nie jest ci wstyd mówić takie rzeczy?