Lorsqu'il a demandé qui avait cassé la fenêtre, tous les garçons ont pris un air innocent.
Op de vraag wie het raam had gebroken, zagen alle jongens er onschuldig uit.


Lorsqu'il a demandé qui avait cassé la fenêtre, tous les garçons ont pris un air innocent.
Toen hij vroeg wie het raam had gebroken, hulden de jongens zich onschuld.

Je ne supporte pas ce type.
Ik kan deze gast niet uitstaan.

Je ne supporte pas ce type.
Ik kan deze vent niet uitstaan.

Pour une fois dans ma vie je fais un bon geste... Et ça ne sert à rien.
Doe ik ook eens een keer een goede daad... haalt het niks uit.

Ne tenez aucun compte de ce qu'il dit.
Let niet op wat hij zegt.

Ne tenez aucun compte de ce qu'il dit.
Hou geen rekening met wat hij zegt.

Essayons quelque chose !
Laten we iets proberen!

Essayons quelque chose !
Laat ons iets proberen.

Qu'est-ce que tu fais ?
Wat doe je?

Qu'est-ce que tu fais ?
Wat ben je aan het doen?

Qu'est-ce que c'est ?
Wat is dat?

Aujourd'hui nous sommes le 18 juin et c'est l'anniversaire de Muiriel !
Vandaag is het 18 juni en het is de verjaardag van Muiriel!

Joyeux anniversaire Muiriel !
Gelukkige verjaardag Muiriel!

Joyeux anniversaire Muiriel !
Gefeliciteerd met je verjaardag, Muiriel!

Muiriel a 20 ans maintenant.
Muiriel is nu 20 jaar oud.

Le mot de passe est « Muiriel ».
Het wachtwoord is "Muiriel".

Je serai bientôt de retour.
Ik ben zo terug.

Je ne sais pas.
Ik weet het niet.

Je ne sais pas.
Ik weet niet.

Je ne sais pas.
Weet ik niet.

J'en perds mes mots.
Ik heb er geen woorden voor.

Ça ne va jamais finir.
Hier komt nooit een eind aan.

Je ne sais simplement pas quoi dire...
Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen...

Je ne sais simplement pas quoi dire...
Ik weet gewoon niet wat zeggen.

Je ne sais simplement pas quoi dire...
Ik weet gewoonweg niet wat te zeggen...

C’était un méchant lapin.
Dat was een slecht konijn.

J'étais dans les montagnes.
Ik was in de bergen.

Est-ce que c'est une photo récente ?
Is dit een recente foto?

Je ne sais pas si j'ai le temps.
Ik weet niet of ik tijd heb.

Pour une certaine raison le microphone ne marchait pas tout à l'heure.
Om de een of andere reden werkte de microfoon daarnet niet.

Pour une certaine raison le microphone ne marchait pas tout à l'heure.
Om de één of andere reden werkte de microfoon tot nu toe niet.

Tout le monde doit apprendre par soi-même en fin de compte.
Tenslotte moet iedereen zelf leren.

L'éducation dans ce monde me déçoit.
Het onderwijs in deze wereld valt me tegen.

L'apprentissage ne devrait pas être forcé. L'apprentissage devrait être encouragé.
Men moet niet dwingen te leren. Leren moet men aanmoedigen.

C'est une tâche difficile, choisir ce qui est "bon" ou "mauvais", mais il faut le faire.
Het is moeilijk te zeggen wat goed is en wat niet, maar toch moet het.

Ça ne changera rien.
Dat zal niets aan de zaak veranderen.

Ça coûtera 30 €.
Dat zal € 30,- kosten.

Je gagne 100€ par jour.
Ik verdien €100 per dag.

Il se peut que j'abandonne bientôt et fasse une sieste à la place.
Het kan dat ik zo meteen opgeef en in plaats hiervan een dutje ga doen.

C'est parce que tu ne veux pas être seul.
Dat is omdat je niet alleen wilt zijn.

Ça n'arrivera pas.
Dat zal niet gebeuren.

Parfois il peut être un gars bizarre.
Soms kan hij een vreemde jongen zijn.

Je ferai de mon mieux pour ne pas perturber tes révisions.
Ik zal proberen je niet te storen bij het leren.

Je ne peux que me demander si c'est la même chose pour tous les autres.
Ik kan me alleen maar afvragen, of het hetzelfde is voor alle anderen.

Je suppose que c'est différent quand tu y penses à long terme.
Ik denk dat de zaak er wat anders voor staat wanneer je hierover nadenkt op de lange termijn.

Ne t'inquiète pas.
Maak je geen zorgen.

Tu me manques.
Ik mis je.

Je les appellerai demain quand je reviendrai.
Ik bel ze morgen, als ik weer terug ben.

Je les appellerai demain quand je reviendrai.
Ik bel ze morgen, wanneer ik weer terug ben.