Je n'ai pas de voiture.
Nazali na motuka you.


Les courgettes sont vertes.
Na lingui na liya soupou ya moto.

Quel est ton nom ?
Nkómbó na yó náni?

J'ai assisté à la réunion même si mon père m'avait dit de ne pas le faire.
Na lingui na lobéla yo likambo moko boyé

Comment s'appelle-t-il ?
Nkómbó na ye náni?

J'aimerais parler le lingala pour bien la connaître.
Na lingaka koloba Lingala, mpo na yeba yango malamu.

Où est ta maison ?
Ndako na yó wapi?

Bonjour, je m'appelle Pekka. Quel est ton nom?
Mbóte, nkómbó na ngáí Pekka. Nkómbó na yó náni?

Pardon. Quel est ton nom?
Limbisa ngáí. Nkómbó na yó náni?

Je ne parle pas espagnol.
Nalobi kihispania té.

Je voudrais que tu m'envoies ton livre de Lingala.
Nalingí ótíndela ngáí búuku na yɔ́ ya Lingála.

Où as-tu l'intention d'aller ce soir?
Okɛndɛ wápi lɛlɔ́ na mpókwa?

On te demande au téléphone.
Baákobénga yɔ́ na tɛlɛfɔ́n.

Si tu étais venu aujourd'hui, je t'aurais donné mille francs.
Sɔ́kɔ́ oyákí lɛlɔ́, mbɛlɛ napésákí yɔ́ nkámá mɔ́kɔ́.

Mon fils est parti aujourd'hui.
Mwána na ngáí ya mobáli akeí lɛlɔ́.

La femme est en face d'un gros rocher.
Mwásí azalí libosó ya libángá monɛ́nɛ.

Les femmes sont en face de gros rochers.
Básí bazalí libosó ya mabángá mínɛ́nɛ.

L'enfant est à gauche de la maison.
Mwána azalí na lɔbɔ́kɔ́ ya mwásí ya ndáko.

Les enfants sont à gauche de la maison.
Bána bazalí na lɔbɔ́kɔ́ ya mwásí ya ndáko.

Quelqu'un fermera la fenêtre.
Motu akofúnga lininísa.

Certaines personnes fermeront les fenêtres.
Batu bakofúnga maninísa.

Le garçon pose une question.
Mwána ya mobáli aákozóngisa na motúna.

Le garçon pose une question.
Bána ya mibáli baákozóngisa na mitúna.

C'est ma troisième semaine.
Óyo mpɔ́sɔ ya mísátu.

Alors, on pourrait se parler un de ces jours; mais là il faut que je me mette sérieusement au travail.
Malámu, mɔkɔlɔ níni tokosolola malámu, mpóo, naákokɛndɛ mbángu na mosálá.

Balaie le sol.
Kɔ́mbá ndáko.

Passe le balai.
Kɔ́mbá ndáko.

Elle fait bouillir des œufs dans la cuisine.
Aákotɔkisa makeí na kúku.

Il est parti pêcher.
Akeí ndɔ́bɔ.
L'arbre qui couvre le soleil ne s'abat pas.
Nzeté óyo ebíkisa yɔ̌ mói ná elanga, bakátaka yangó tɛ́.

Fais le tant que père est vivant.
Sala yangó na ntángo tatá azalí na bomɔi.

La voiture de père est grise.
Mótuka bwa tatá eza mombwé.

Le concours de l'État portera sur les angles aigus et les angles obtus.
Momekano mwa lɛ́ta ekozala ná mitúnu mipótú mpɛ́ mitúnu botúnú.

Vieux balai sait tous les coins d’une chambre, mais le nouveau nettoie mieux.
Likɔ́mbɔ ya kala eyebí bitutú niɔ́nsɔ ya súku mɔ̌kɔ́ kasi óyo ya siká ekɔmbela koleka.

Tu es toi.
Ozali yɔ̌.

Mon cousin est le tailleur qui se trouve derrière l'école.
Ndeko na ngáí azalí montongi óyo azalí nsima ya etéyelo.