Tu as quel âge ?
Wéi al bass du?


Je m'appelle Ricardo.
Ech heesche Ricardo.

Tu habites où ?
Wou wunns du?

Ils lisent un livre.
Si liesen e Buch.

Elles lisent un livre.
Si liesen e Buch.

Tu lis.
Du lies.

Vous lisez.
Dir liest.

Elle écrit.
Si schreift.

Nous avons trois semaines.
Mir hunn dräi Wochen.

Bagdad est la capitale de l'Irak.
Bagdad ass d'Haaptstad vum Irak.

J'ai un bateau.
Ech hunn e Boot.

Je suis pompier.
Ech sinn e Pompjee.

Cette femme est enseignante.
Déi Fra ass Léierin.

Je voudrais un billet pour Trèves.
Ech hätt gär e Billjee fir op Tréier.

Cet homme a volé mon portefeuille.
Dëse Mann huet mir mäi Portefeuille geklaut.

J'habite en Allemagne et je travaille au Luxembourg.
Ech wunnen an Däitschland an ech schaffen zu Lëtzebuerg.

Je ne sais pas parler luxembourgeois.
Ech ka kee Lëtzebuergesch.

Je ne sais pas parler luxembourgeois.
Ech schwätze kee Lëtzebuergesch.

Ma maman habite à Dudelange.
Meng Mamm wunnt zu Diddeleng.

Je connais votre père.
Ech kennen äre Papp.

Je connais votre père.
Ech kennen Äre Papp.

Vous nagez.
Dir schwammt.

Il a besoin d'eau.
Hie brauch Waasser.

Elle a besoin d'eau.
Si brauch Waasser.

Vous avez besoin d'eau.
Dir braucht Waasser.

Vous avez une question.
Dir hutt eng Fro.

Nous avons une question.
Mir hunn eng Fro.

Je ne suis pas religieux.
Ech sinn net reliéis.

Je ne suis pas religieuse.
Ech sinn net reliéis.

Tom et Mary ont faim.
Den Tom an d'Mary hunn Honger.
Je sais que Tom est sourd.
Ech weess, dat den Tom daf ass.

Je sais que Tom est sourd.
Ech weess, dass den Tom daf ass.

Joyeux Noël, Tatoeba !
Schéi Chrëschtdeeg, Tatoeba!

J’habite à Maastricht.
Ech wunnen zu Maastricht.

Le groningois est-il une langue ou un dialecte ?
Ass Gronengesch eng Sprooch oder en Dialekt?