Je ne sais pas.
Mwen pa konnen.


Quelle heure est-il ?
Ki lè li fè?

Je ne comprends pas.
Mwen pa konprann.

Je ne veux pas aller à l'école.
M pa vlè alè nan lekòl.

Où es-tu ?
Ki kote ou ye?

Où es-tu ?
Ki kote w ye?

Où es-tu ?
Ki kote nou ye?

Où es-tu ?
Ki bò ou ye?

Où es-tu ?
Ki bò w ye?

Comment vas-tu ?
Koman ou ye?

Bonjour, Mike.
Bon maten, Mike.

Ça va ?
Koman ou ye?

Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu.
M te vini, m te wè, m te vannen.

Je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu.
M te vini, m te wè, m te vannen.

Bonjour !
Bonjou!

Bonjour !
Bon apre-midi!

Bonjour !
Bon maten!

Salut, Tom. Bonjour.
Bonjou, Tom. Bon maten.

Je l'ignore.
Mwen pa konnen.

Comment ça va ?
Koman ou ye?

Salut ! Bonjour !
Bonjou! Bon maten!

Je vins, je vis, je vainquis.
M te vini, m te wè, m te vannen.

Salut !
Bonjou!

Comment dit-on ... ?
Kijan ou di...?

Quel est le mot anglais pour « kaisha » ?
Kijan ou di "kaisha" an angle?

Je pige pas.
Mwen pa konprann.

« Merci. » « Avec plaisir. »
"Mesi." "De ryen."

« Merci ! » « De rien ! »
"Mesi." "De ryen."

« Merci. » « De rien. »
"Mesi." "De ryen."

Le Burj Khalifa est actuellement le plus haut gratte-ciel au monde.
Burj Khalifa aktyelman se gratsyél ki pi wo nan mond.

Le Burj Khalifa est actuellement le plus haut gratte-ciel au monde.
Burj Khalifa kounye a se gratsyél ki pi wo nan mond.

Le Burj Khalifa est actuellement le plus haut gratte-ciel au monde.
Aktyelman Burj Khalifa se gratsyél ki pi wo nan mond lan.

Mon nom est Tom.
Non mwen sè Tom

Bienvenue.
Byen veni.

Où êtes-vous ?
Ki kote ou ye?

Où êtes-vous ?
Ki kote w ye?

Où êtes-vous ?
Ki kote nou ye?

Où êtes-vous ?
Ki bò w ye?

Notre Père qui êtes aux cieux, que Votre Nom soit sanctifié.
Ou, nou papa ki dan lesyel, Fer ou ganny rekonnet konman Bondye.

J'étais timide.
Mwen te timid.

Ma tante aime la musique créole.
Matant mwen renmen kreyòl mizik.

Comment dit-on « fromage » en allemand ?
Kijan ou di "fromaj" an alman?

Je me nomme Tom.
Non mwen sè Tom

J'aime ce film.
M renmen fim sa a.

« Merci. » « C'est moi. »
"Mesi." "De ryen."

Comment dit-on « je t’aime » en français ?
Kijan ou di "Mwen renmen w" an franse?

Comment dit-on « je vous aime » en français ?
Kijan ou di "Mwen renmen w" an franse?

Comment dit-on "yuri" en anglais ?
Kijan ou di "yuri" an angle?

Bonjour. Comment ça va ?
Bon maten. Koman ou ye?

Je m'appelle Tom.
Non mwen sè Tom