Ne t'inquiète pas.
Na gabh dragh!


Comment est-ce que tu t'appelles ?
Dè an t-ainm a th' ort?

Joyeux Noël !
Nollaig Chridheil!

Pourquoi est-ce que les gens vont au cinéma ?
Carson a thèid daoine don taigh-dealbh?

Il fait froid.
Tha e fuar.

Il pleut.
Tha an t-uisge ann.

J'ai parlé de musique.
Bhruidhinn air ceòl.

Je n'ai pas pu dormir à cause du bruit.
Cha b' urrainn dhomh cadal air sgàth na fuaim.

J'ai un ordinateur.
Tha coimpiutair agam.

Hier, j'ai acheté un livre.
Cheannaich mi leabhar an-dé.

J'étais très fatigué aujourd'hui.
Bha mi glè sgìth an-diugh.

Je suis occupé maintenant.
Tha mi trang an-dràsda.

Ce fut Janet qui gagna le premier prix.
B' e Janet a bhuannaich a' chiad duais.

Je suis d'accord avec vous.
Tha mi ag aontachadh ribh.

Ne saviez-vous pas qu'il est mort il y a deux ans ?
Nach robh fhios agaibh gun do shiubhail e bho chionn mu dà bhliadhna?

C'était génial. Je suis allé à Kyoto.
Bha e sgoinneil. Chaidh mi a Kyoto.

À plus tard !
Chì mi a-rithist thu.

Je ferai mes devoirs après avoir regardé la télévision.
Nì mi m' obair-dachaigh às dèidh dhomh coimhead air an telebhisean.

Madère est le nom d'un vin.
'S e ainm fìona a th' ann am "Madeira".

Désolé.
Tha mi duilich.

Bonne année !
Bliadhn' ùr math!

Je voudrais la rencontrer.
Bu toil leam a coinneachadh.

Il était si pauvre qu'il ne pouvait pas acheter de pain.
Bha e cho bochd nach b' urrainn dha aran a cheannach.

Tais-toi et écoute !
Ist is èisd.

« Tu ne peux pas sortir maintenant. » « Pourquoi cela ? »
"Chan fhaod tu dol a-mach an-dràsta." "Carson nach faod?"

Ma voiture a été sérieusement endommagée dans l'accident.
Chaidh cron mòr a dhèanamh air a' chàr agam san tubaist.

Taro, le dîner est prêt !
Taro, tha an dìnnear deiseil.

Taro est mort il y a deux ans.
Chaochail Taro o chionn dà bhliadhna.

Dis-moi le nom du neuvième mois.
Innis dhomh an t-ainm a tha air an naoidheamh mìos.

Sais-tu où se trouve la tour de Tokyo ?
A bheil fios agad càite bheil tùr Tokyo?

Parle-t-il anglais ?
A bheil Beurla aige?

Ses cheveux sont longs.
Tha a falt fada.

Elle doit visiter l'Angleterre cet été.
Feumaidh i dol a Shasainn san t-samhradh.

Je ne pense pas qu'elle puisse parler français.
Cha chreid mi gu bheil Fraingis aice.

Ne dors pas avec la lumière allumée.
Na dèan cadal leis an t-solas air.

Je veux rester ici.
Tha mi ag iarraidh fuireach an-seo.

Comment tu t'appelles ?
Dè an t-ainm a th' ort?

J'ai besoin d'un timbre.
Tha feum agam air stampa.

Qu'as-tu fait de mon livre ?
Dè rinn thu leis an leabhar agam?

L'un de nous deux a tort.
Tha fear dhuinn ceàrr.

La glace est très épaisse.
Tha an t-éigh glè thiugh.

J'aime les langues.
Is caomh leam cànanan!

Dis-moi ce que tu as fait à Shounan.
Innis dhomh dè ni thu ann an Shounan.

Il vient d'Angleterre.
'S ann à Sasainn a tha e.

Que fais-tu ?
Dè tha thu a' dèanamh?

Le garçon que j'aime ne m'aime pas.
Chan eil gràdh orm aig a' bhalach is tha gaol agam air.

À bientôt !
Chì mi a-rithist thu.

Je ne sais rien de ce qu'il s'est passé.
Chan eil càil fhios agam air dè a thachair.

Un jour, elle rencontra un loup dans les bois.
Aon latha, thachair i le madadh-allaidh anns a' choille.

Bonjour !
Halò.